Sport - Překážkový běh

Samostatnou kapitolou ve spektru tělesné připravenosti dobrého překážkáře představuje i pohyblivost (zejména pánve a kloubů dolních končetin), projevující se absolutní uvolněností a naprostou přirozeností při běhu přes překážky.

Běžci

Bez určitých předpokladů k dalšímu rozvoji nejen obecných, ale v překážkových bězích na krátké vzdálenosti, především speciálních kondičních schopností, nelze očekávat žádoucí zlepšení výkonnosti. Jedná se zejména o:

 • Rychlost (reakční, akcelerační, maximální běžeckou, ale i vytrvalostní)
 • Koordinační schopnosti (především rytmizační)
 • Silové (výbušná síla v odrazu, pružné kotníky)

  Samostatnou kapitolou ve spektru tělesné připravenosti dobrého překážkáře představuje i pohyblivost (zejména pánve a kloubů dolních končetin), projevující se absolutní uvolněností a naprostou přirozeností při běhu přes překážky. Vynikající představitel běžce překážkáře, tedy „plůtkaře” tak působí navenek dojmem, že na celé trati jen běží („klouže” přes překážky), s minimálními odchylkami vertikální práce těžiště.

Typologie sportovce

Při hledání optimálního ideálu běžce v překážkových disciplínách se musí brát v úvahu nejméně dvě základní skutečnosti. Především fakt, že se jedná o běžeckou, sprintérskou disciplínu se značnými požadavky na kloubní pohyblivost a koordinaci v maximálně rychlém provedení. Dále neměnný limitující faktor vzdáleností, ale především výšky překážek – poměrně značné vzhledem k výšce těla. Ze všech těchto proměnných, často výrazně individuálních hodnot, nám vyjde následující model překážkáře.

Ideální postava

Vyšší, štíhlá postava, kratší trup, dlouhé dolní končetiny. Speciální ukazatel = výška rozkroku. Výškovo-váhový index kolem 10.

Charakter

 • Rychlostní (vyniká vysokou základní běžeckou rychlostí)
 • Technický (má předpoklady maximální kloubní pohyblivosti, značné koordinace)
 • Smíšený (kombinace rychlostního a technického typu i s oboustranně možnou nižší úrovní příslušných speciálních ukazatelů)
 • Bojovný (limitován v základních předpokladech, ale přesto úspěšný zásluhou svých morálně volných vlastností)

Trať

Cílem překážkáře je proběhnutí s daným počtem překážek v co nejkratším čase. Tomu je v překážkářském sprintu podřízena veškerá technika, jak startu a vlastního běhu, tak zejména překonávání různě výškových (76,2 – 106,7 cm) překážek s výraznou snahou o jejich hladké přebíhání. Celkově lze běh překážkáře charakterizovat snahou po co nejvyšším těžišti mezi překážkami a naopak nejnižším nad překážkou.

Dělení trati

 • Start a náběh na první překážku
 • Přeběh překážky
 • Běh mezi překážkami
 • Doběh do cíle

Historie

Běh přes překážky se objevil poprvé v Anglii počátkem 19. století jako přirozená disciplína v terénu. Z ní se pak přešlo postupným vývojem až k dnešnímu pojetí – tedy jednak k překážkářskému sprintu, jednak i k dlouhému překážkovému běhu.

Počátek překážkového běhu

 1. století – různá délka – různé překážky (přírodní, dřevěné bariéry i provazy). 1864 se koná první oficiální závod na 120 yardů (utkání Oxford – Cambridge), vítěz absolvoval trať přechodem přes překážky skrčným způsobem v čase 17,17 s. Další historický vývoj výkonnosti je spojen i s rozvojem techniky.

Dnes

způsob rok představitel stát výkon
klouzavý 1896 T. Curtis USA 17,6
kročný 1900 A. C. Kraenzlein USA 15,4
skočný 1941 F. Wolcott USA 13,7
běžecký 1951 R. Attlessey USA 13,5

Přehled jasně dokumentuje historicky dominující postavení amerických překážkářů ve světě, který navíc trvá i v současnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22807 (zdravotnimagazin.cz#7861)


Přidat komentář