Sportovní vyžití v Krkonoších - cyklotrasy

Krkonoše nabízí nespočet sportovních možností, a to jak v zimním období, tak v létě. Kromě bohaté pěší turistiky a extrémních sportů (např. horolezectví, slaňování), nabízí dobře propracovaný systém značených tras.

Národní park Krkonoše

Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Nachází se zde nejvyšší hora České republiky - Sněžka (1602 m.n.m.). Pro své mimořádné přírodní bohatství bylo území Krkonoš vyhlášeno národním parkem.

27 cyklistických tras v Krkonoší

Krkonoše nabízí nespočet sportovních možností, a to jak v zimním období, tak v létě. Kromě bohaté pěší turistiky a extrémních sportů (např. horolezectví, slaňování), nabízí dobře propracovaný systém značených tras. Pro cyklisty je v Krkonoších připraveno 27 tras v terénu označených piktogramem s číslem trasy, které odpovídají číslování v cykloturistické mapě Krkonoš. Hlavní trasa 1A spojuje Harrachov a Žacléř v délce 71 km, ostatní tvoří systém okružních i cílových tras vedoucích na zajímavá místa Krkonoš. Využívají převážnou většinu sjízdných lesních cest III. zóny národního parku. Vjezd do II. nebo I. zóny je zcela výjimečný. Na celém území Krkonoš je zakázáno vjíždět do lesních porostů.

Cyklotrasa - Okruh Dolní Malou Úpou

Délka: 18 km
Obtížnost: středně náročná
Kola: silniční, crossová, trekkingová, horská (MTB)
Trasa vede lokalitami: Dolní Malá Úpa (Spálený Mlýn) – Dolní Malá Úpa (kostel) – Pomezní Boudy - Pod Seidlovým dolem – Dolní Malá Úpa (Spálený Mlýn). Okruh má tvar smyčky a vede po silnicích II. a III. třídy, proto je nutné počítat místy se zvýšeným provozem automobilů.

Krkonošská cyklistická Naučná stezka

Délka: 16 km
Náročnost: střední obtížnost
Kola: trekkingová, crossová
Stezka je sjízdná od 1. června do 15. října. Nástupní místo je horní stanice lanovky rozcestí pod Čertovou boudou. Na trase stezky je umístěno 9 informačních tabulí. Trasa stezky je vedena ve III. zóně KRNAP, a proto je nutné dodržovat návštěvní řád. Z důvodu zajištění klidu pro zvěř, se mohou cyklisté pohybovat na stezce do 17 hod.

Cyklotrasa - Okruh Harrachovem

Délka: 30 km
Náročnost: střední obtížnost
Kola: trekkingová, crossová
Trasa vede po silnicích I. třídy a po lesních silnicích. Z Harrachova jedem směrem na Rýžoviště a odbočíme doprava do kopce po žluté značce a cyklotrase č. 7 do sedla nad Studenovem. Pokračujeme po cyklotrase č. 4 (modrá značka), objedeme zleva horu Studená, nahoru na návrší Čertova pláň až na rozcestí zvané Ručičky. Sjíždíme do údolí přes Ryzí potok a dál podél potoka asi 500 m až k odbočce doprava na Kládovou cestu. Objedeme Plešivec a sjedeme až k Mumlavě na rozcestí Krakonošova snídaně. Vyjedeme směrem po cyklotrase č. 2 k cestě pod vrcholy Kamence, Jakšína a pod Mrtvým vrchem k blízkému Novosvětského průsmyku (přechod do Polska). Po silnici dojdeme do Harrachova.

Cyklotrasa - Okruh Poniklá

Délka: 23,5 km
Obtížnost: středně náročná
Kola: silniční, crossová, trekkingová
Jede se přes lokality: Poniklá – Hradsko – Dolní Dušnice – Bratrouchov – Vrata–Sv. Jan – Ve Starém Mlýně – Jestřabí v Krkonoších – Poniklá. Trasa vede celou dobu po asfaltových silnicích. Z okolí Jestřabí i Bratrouchova jsou nádherné výhledy, ale podél Jizery se jede po silnici I. třídy s velkou hustotou provozu.

Autobusy a letní sezóna

Během letní sezóny jsou opět v provozu Krkonošské turistické linky – autobusy speciálně upravené k přepravě minimálně 15 jízdních kol. Cyklobusy nabízí přepravu po Krkonoších také pěším turistům. Krkonošské turistické linky jsou v provozu od 3. června 2006 do 25. září 2006. Cyklobusy naleznete v běžných autobusových jízdních řádech. Hlavní linka vede přes: Harrachov, Rokytnici, Benecko, Vrchlabí, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Pomezní Boudu. Na tuto trasu navazují přestupové autobusy nebo vlakové spoje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22080 (zdravotnimagazin.cz#6151)


Přidat komentář