Sumo

Sumo je bojový sport, jehož cílem je vytlačit soupeře z kruhu nebo ho strkáním či tlačením donutit, aby se dotkl povrchu zápasiště kteroukoliv částí těla, kromě plosky nohy.

Původ a historie sportu

Sumo je staré více jak tisíc let. Národním sportem Japonska se stalo za vlády dynastie Edo v roce 1600 – 1868. V dnešní době je sumo oblíbené jak v klubech na střeních školách, tak i v amatérských sdruženích, ale nejvýznamněji je provozováno jako profesionální a divácky atraktivní sport.

Prvně musí být důležitý rituál

První čtyři minuty provádějí bojovníci důležitý rituál. Dupou, nafukují se, mračí a hází sůl, čímž mají zahnat zlé duchy a předvést svou sílu.

Smysl hry

Sumo je bojový sport, jehož cílem je vytlačit soupeře z kruhu nebo ho strkáním či tlačením donutit, aby se dotkl povrchu zápasiště kteroukoliv částí těla, kromě plosky nohy. Nejdůležitější v sumu je však důstojnost a slušné chování v zápasišti a sportovní duch.

Bojiště=dohyo

Zápasiště neboli dohyo je vytvořeno z vyvýšeného, tvrdého materiálu ve tvaru kruhu.

Gyoji=rozhodčí

Sumo vyžaduje velmi pozorné rozhodčí. Říká se jim gyoji a jsou oblečeni do kostýmů šlechtice ze 14. století. Dalšími důležitými osobami, které zápas posuzují jsou soudci neboli shimpani. Ti sedí kolem zápasiště na zemi.

Bojové techniky

Seznam všech technik, kterých je 70, vytvořil řídící orgán profesionálního sumo. Techniky se skládají z nejrůznějších sražení, podražení nohou, úderů, zdvihů, stisků a strků.

Břišní pás

Břišní pás nazývaný mawashi, je pro sumo typický. Zápasníci ho mají ovinutý okolo slabin a omotaný kolem pasu a na zádech zauzlovaný.

Zápasníci

Se sumo začínají zápasníci kolem svých patnácti let a svou kariéru končí ve třiceti. Špičkový zápasníci v průměru měří 185 cm a váží asi 148 kg. Podle výkonů se pak zápasníci sumo dělí na jokozuna („nejslabší“), ózeki, sekiwake, komusubi a maegašira.

Sumó nebo Wing Chun Kung Fu?

Wing Chun, jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22425 (zdravotnimagazin.cz#7054)


Přidat komentář