Tenis a pravidla hry

Pokud hráč uhraje bod, je stav 15:0, uhraje-li druhý je to 30:0, získá-li třetí je stav 40:0 a po čtvrtém uhraném bodu, vyhrává hru. Jestliže je stav 40:40, jedná se o shodu a nejbližší bod se počítá jako výhoda pro toho hráče, který ho získal.

Pravidla hry v tenise

Hra začíná podáním, které se provádí ze základní čáry. Hráč, který podává si nadhodí míček a udeří ho raketou a to dříve než dopadne na zem. Když podává zleva, musí míček umístit do pravého sloupce soupeřova pole a naopak. V případě, že podá chybně, má možnost opravného druhého podání. Změna podání se provádí při získání hry pro jednoho hráče.

Jakmile bylo podání provedeno dobře, tak se hráči střídají v úderech, do doby než jeden nestihne nebo neodehraje míček a nebo se dopustí jiného přestupku (trefí síť, zahraje dvojdomek, dotkne se míčku tělem atd.)

Jak se počítají body ve hře

Pokud hráč uhraje bod, je stav 15:0, uhraje-li druhý je to 30:0, získá-li třetí je stav 40:0 a po čtvrtém uhraném bodu, vyhrává hru.

Jestliže je stav 40:40, jedná se o shodu a nejbližší bod se počítá jako výhoda pro toho hráče, který ho získal. Získá-li ten samý hráč následující bod, vyhrává hru. V případě, že ho nezíská, je to opět shoda.

Hráč, který jako první získá 6 her, získává tak jeden set. Zápas se hraje na dva nebo tři vítězné sety, podle toho, jak to určí organizátor soutěže.

Cílem hry je získat požadovaný počet sedů, dříve než protihráč.

Délka a šířka hracího pole

Tenisový kurt je dlouhý 23,77 m a široký 8,23 m. Uprostřed kurtu je síť, zavěšená ve výšce 0,914 m (uprostřed).

Jak má vypadat tenisová raketa

Délka tenisové rakety nesmí překročit 73,66 cm. Tvoří ji střídavě propletené nebo svázané struny (tzv. výplet), připojené k rámu.

Popis tenisového hracího míčku

Míček určený pro tenis musí mít vnější povrch všude stejný. Je z látkového potahu žluté barvy. Správný tenisový míč by měl mít odskok vyšší jak 1,35 m a nižší než 1,47 m, bude-li puštěn na betonový podklad z výšky 2,5 m.

Londýn - Wimbledon

Wimbledon je nejprestižnější tenisový šampionát, který se každoročně odehrává v Londýně.

Zajímavosti z Wimbledonu

První Wimbledonský šampionát byl odehrán roku 1877 a měl pouze mužské amatérské účastníky.

Tenisového turnaje ve Wimbledonu se nejvíckrát zúčastnil Atrhur William Charles. Celkově zde hrál 35 krát a to mezi léty 1888 - 1927. Při posledním turnaji mu bylo 41 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22490 (zdravotnimagazin.cz#7200)


Přidat komentář