Test na změření kondice

Běžný test schopnosti natažení a pohyblivosti těla je předklon trupu: postavte se zpříma s nohama těsně u sebe. Pak se předkloňte s nataženýma rukama dopředu a zkuste se špičkami prstů dotknout prstů na nohou.

Skrytá výdrž

Takzvaný step test udává informaci o tom, jak rychle a intenzivně tělo reaguje na dlouhodobou námahu. Test spočívá v tom, že tři minuty vystupujete a zase sestupujete zhruba třicetkrát za minutu na bednu vysokou asi 30 centimetrů (nebo stejně vysoký schod). Vždy položíte na bednu nejprve pravou nohu, poté levou a sestoupíte zase dolů nejprve pravou a poté levou. Pak si zhruba po dobu jedné minuty měřte pulz.

Při dobré výdrži by měl být tep nižší než 109 (u 45letých mužů), případně pod 116 (u stejně starých žen), u osob starších 45 let by mělo skóre být o několik bodů nižší. Pokud je váš tep nad 135, nejste na tom s výdrží nijak zvláště dobře. V takovém případě byste měli začít s velmi nenáročnými výkonnostními sporty a mírný tréninkový program sestavit s lékařem nebo cvičitelem.

Ohebnost těla

Běžný test schopnosti natažení a pohyblivosti těla je předklon trupu: postavte se zpříma s nohama těsně u sebe. Pak se předkloňte s nataženýma rukama dopředu a zkuste se špičkami prstů dotknout prstů na nohou. Kolena by při tom měla zůstat propnuta. Protože pohyblivost u mužů a žen je odlišná, je nutno rozlišovat. Muži se mohou chlubit pohyblivostí tehdy, jestliže dosáhnou špičkami prstů několik centimetrů nad zem. Ženy mají normálně větší pohyblivost.

Každopádně by měly dosáhnout na špičky prstů a potom by měly provést test ještě ve stoje na schodu: pokud se vám podaří dosáhnout prsty až pod chodidlo, máte dostatečnou pohyblivost. U starších žen je dobré, jestliže zvládnou dosáhnout špičkami prstů až zhruba 3-7 centimetrů pod chodidlo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21771 (zdravotnimagazin.cz#5387)


Přidat komentář