Thajský box

Vysokým pásmem je hlava. Kop na hlavu se nazývá high-kick (vysoký kop), je to nejsložitější kop, předpokládající technickou vyspělost boxera a dostatečný rozsah pohybu v kyčlích, z toho důvoduje to i nejvíce bodově hodnocený kop.

Thajský box

Nízkým pásmem je označována oblast nohou. Nejčastěji používaným kopem na nízké pásmo je low-kick (nízký kop), zasahující vnější nebo vnitřní stranu stehen soupeře. Někteří zápasníci používají i techniku stop-kicků (zastavovacích kopů) na stehno soupeře, a to ve chvíli, kdy soupeř nakračuje do kopu. V Muaythai je možné používat při práci v klinči také kop kolenem na stehno soupeře nebo podmet, tedy podražení stojné nohy.

Thajský box - obloukový kop

Středním pásmem je označována oblast břicha a boků. Nejvíce preferovaným útočným kopem do oblasti boků je round-kick (obloukový kop). Tímto kopem boxeři zasahují boky, přesněji kraj žeber. Push-kick (tlakový kop) je přímý kop zasahující břicho soupeře, používá se k odsunutí soupeře do větší vzdálenosti, nebo jako obranný kop na zastavení jeho útoku.

Thajský box - vysoký kop

Vysokým pásmem je hlava. Kop na hlavu se nazývá high-kick (vysoký kop), je to nejsložitější kop, předpokládající technickou vyspělost boxera a dostatečný rozsah pohybu v kyčlích, z toho důvodu je to i nejvíce bodově hodnocený kop.

Silové a švihové kopy

Muaythai přineslo do bojových stylů trochu odlišnou techniku kruhových kopů, ve srovnání s kopy v japonských systémech karate nebo v čínských bojových stylech. V zásadě se provedení kopů dělí na silové a švihové.

Thajský box - silové kopy

Silové kopy, které přineslo do bojových sportů Muaythai, se provádějí s podporou kyčlí. Bojovník při kopu dovrací do techniky bok, aby noha byla podporována co největší procentuální hmotností těla. Při této technice se boxer otáčí na špičce stojné nohy, tělo rotuje ve směru úderu.

Thajský box - švihové kopy

Naproti tomu švihové kopy využívají především rychlosti švihu nohy, kdy se koleno zvedne do zamýšlené výšky kopu a poté došvihne holeň s nártem na cíl. Tento kop umožňuje rychlé zopakování kopu bez zpětného položení nohy, ovšem nemá tak drtivý dopad jako kop silový.

Zábrana strachu

Když se podíváme blíže i na jiné bojové sporty, zjistíme, že ať už se nazývají jakkoli a používají různé styly a techniky boje, v zásadě mají všechny jednu věc společnou. Je to překonání vlastního strachu v souboji. Vlastního strachu, který je největším protivníkem každého bojovníka.

Thajský box nebo Wing Chun Kung Fu?

Wing Chun, jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Navštivte stránky WINGCHUN AKADEMIE a zjistěte, zda je toto bojové umění právě pro Vás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22811 (zdravotnimagazin.cz#7896)


Přidat komentář