Thajský box - tvrdý sport

Thajský box neboli Muay - thai je velmi staré bojové umění pocházející již ze 14.století. Thajský box je jedním z nejtvrdších sportů na světě. Efektní údery a kopy, žádný trénink obranných a někdy i útočných technik.

Počátky thajského boxu

spadají do 14. století, kde je zavedl jako způsob boje muže proti muži ve své armádě král Ramkhamhaeng.

Zajímavostí je, že povinná výuka Muay - thai

jako způsobu sebeobrany a připravenosti národa, je v Thajsku zavedena na všech stupních škol, nevyjímaje mateřských. Také v armádě a samozřejmě ve výcvikových kempech po celém Thajsku.

Zákaz vstupu žen

Do roku 1996 nebyl vstup ženám do ringu ani na sportoviště povolen, ale od roku 2001, zřejmě kvůli snaze prosadit thajský box na Olympijské hry, mohou již zápasit i ženy.

Thajský box a tanec VAI - KRU

V Thajsku box není jen pouhým bojovým sportem, je protkán mnoha rituály a navíc ho jako jediný boj doprovází tanec nazvaný VAI - KRU. Za zvuku bubnu, cimbálu a jávské flétny borci před bojem tančí v ringu svůj tanec, kterým vzdávají poctu soupeři, učiteli i tradicím.

Thajci říkají, že VAI - KRU rozhoduje

o výsledku zápasu a bez něj by thajský box nebyl tím, čím pro ně národní sport je.

Zápas v thajském boxu

Přejímat východní filozofie do zcela odlišných podmínek však nelze, a proto se ve světě a od roku 1992 i u nás provádí v podobě bojového sportu.

V zápasech, které jsou na 5 kol

po třech minutách se používají údery rukou, loktů, kolen a nohou. Na rozdíl od jiných sportů je thajský box plnokontaktní. Mimo hlavy a těla se útoky vedou i na nohy a povoleny jsou i různé shozy, strhy a typické úchyty v klinči.

V profesionálním ringu mají borci jen rukavice

chránič zubů a suspenzor (ochrana genitálií), amatéři v thajském boxu často ještě helmu a chrániče holení.

Do ringu nejdou borci soupeře zranit či zbít

ale dokázat jeden druhému, kdo je přesnější, rychlejší, lépe fyzicky připraven, ale také chytřejší.

Přednosti thajského boxu oproti jiným bojovým sportům

Především je thajský box reálným bojovým sportem - reálný v tom, že ho uplatníte nejen v ringu, ale i ve všedním životě, pokud nenarazíte na člověka věnujícího se bojovému umění (bojový sport a bojové umění je rozdíl). Od začátku se budete učit maximálně efektní kopy a údery - žádné trénování nejprve obranných a později i útočných technik. V thajském boxu každá správně provedená sestava končí akcí, která se snaží útočníkovi zabránit v další agresi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22695 (zdravotnimagazin.cz#7593)


Přidat komentář