Tradiční karate je umění sebeobrany

Tradiční karate posiluje sebedůvěru, vyrovnanost a radost ze života. Cílem není za každou cenu překonávat druhé, pěstovat agresivitu (třeba jako některé psí bojové plemeno) nebo hýčkat své ego.

Bojové umění jménem karate

Používají se hlavně kryty, údery pěstí, seky a kopy v kombinaci s dalšími pohyby. Techniku karate lze neustále zdokonalovat. Pro všechny, kteří se rozhodnou věnovat tomuto druhu bojového umění je nezbytné, aby dříve než začnou se cvičením pochopili podstatu tradičního karate.

Původ a vznik karate

Tradiční karate je staré bojové umění bez použití zbraní. Sloužilo v Japonsku jako účinná sebeobrana v dobách, kdy lidé bojovali o svůj život každý den.

Cíl karate

Tradiční karate posiluje sebedůvěru, vyrovnanost a radost ze života. Cílem není za každou cenu překonávat druhé, pěstovat agresivitu (třeba jako některé psí bojové plemeno) nebo hýčkat své ego. Tradiční karate učí zdvořilosti nejen k sobě samému, ale i k ostatním. Je založeno na používání těla jako celku, na strategii a správném načasování.

Kdo ho může cvičit

Cvičení tradičního karate nevyžaduje žádné extrémní fyzické nároky. Podmínkou není ani příslušnost k nějaké filosofické či náboženské skupině. Cvičit může každý a je jen na vás, kolik času a úsilí do karate vložíte. Nerozhoduje ani věk, pohlaví či fyzické schopnosti. Tradiční karate je určeno všem, kteří cítí potřebu fyzického pohybu, relaxace, či potřebu sebeobrany. K tréniku karate je potřeba pouze chuť, píle a samozřejmě tradiční oblečení kimono na karate.

Závody v tradičním karate

Závody v tradičním karate jsou rozděleny do jednotlivých disciplín. Závodníci se rozdělují podle pohlaví a věku. Avšak nejen při tréninku, ale i při závodech je vítězství až druhořadým cílem. Na prvním místě stojí sledování techniky karate soupeře, nabírání nových zkušeností a porovnání našeho zlepšení v tréninku. V ČR se pravidelně pořádají Národní poháry. Vítězové pak postupují do mezinárodních soutěží.

Karate nebo Wing Chun Kung Fu?

Wing Chun, jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Více o sebeobraně Wing Chun Kung Fu >>

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22896 (zdravotnimagazin.cz#8729)


Přidat komentář