Trampolína

Pomocí trampolíny se řeší reedukace specifických poruch učení a chování. Jde hlavně o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání.

Pro koho je určena trampolína

Trampolínu úspěšně využívají děti se specifickými poruchami učení a chování, s tělesným i mentálním postižením, ale i děti zcela zdravé. Trampolína doslova bourá bariéry – je k použití opravdu pro každého.

Pohybové dovednosti na trampolíně

Trampolining je moderní přístup ve fyzioterapii. Jedinečný je v pojetí vnímání vlastní tělesnosti. Trampolining je úzce spjat s psychikou dítěte. Jde také o získávání takových pohybových dovedností a schopností pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince i společnosti.

Rozvoj nervosvalové koordinace na trampolíně

Pomocí trampolíny se řeší reedukace specifických poruch učení a chování. Jde hlavně o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání. Pohupující se plachta trampolíny má také výrazný antistresový účinek. Pro děti právě se specifickými poruchami učení a chování je trampolining velmi opodstatněný. Není samostatnou reedukační metodou ale může hodně ovlivnit léčbu dítěte, obohatit jeho aktivity.

K čemu pomáhá jumping na trampolíně?

Jumping na trampolíně pomáhá s celkovou detoxikací. Díky pravidelnému skákání se výrazně zlepší Váš metabolismus. Pokud se chcete cítit dobře, zdravě, vyváženi, pak je tento sport vhodný pro Vás.

Atraktivní pohyb na trampolíně

Trampolining je také významnou pohybovou činností na způsob adrenalinového sportu. Proto se skákání na trampolíně stává atraktivním zdrojem žádoucí pohybové aktivity dětí a mládeže. Z tohoto pohledu se jeví tato pohybová aktivita jako rozhodující v boji proti nudě, která způsobuje např. vznik sociálně patologických jevů. Trampolínu můžete využít i k hubnutí!

Tramporelaxace

Dnes již seženete levné trampolíny. Nepostradatelným pozitivem trampolíny je relaxace – fyzická i psychická. Tramporelaxace je vhodná hlavně u dětí s poruchami pozornosti, koncentrace a chování, u hyperaktivních dětí.

Zlepšení dovedností při cvičení na trampolíně

Výbornou metodou je také práce s dětmi ve skupině. Skupinová relaxace umožňuje zapojení dítěte do kolektivu, společná aktivita, společná práce. Hledáním společného rytmu se skupina homogenizuje, děti spolupracují na zadaném úkolu, společně reagují na povely. Úspěch jednotlivce je i úspěchem skupiny a naopak.

Výhody cvičení na trampolíně pro dospělé

Toto jsou hlavní důvody, proč se s trampolínami pracuje jak ve školství, tak ve zdravotnictví. Metoda trampoliningu se vyvíjí a má stále lepší výsledky. Pokud máte doma dítě s psychickou poruchou, hyperaktivní dítě nebo dítě s tělesnými problémy, trampolína vám i jemu jistě pomůže. Zdravá relaxace a vybití energie je vždy na místě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22175 (zdravotnimagazin.cz#6415)


Přidat komentář