Tři absolvované disciplíny po sobě - triatlon

Triatlon je individuální sport zahrnující tři disciplíny, které je nutné absolvovat v těsném sledu po sobě. Jeho vznik je spojován s tradičními testy přežití provozovanými americkými záchranáři.

Historie

Zdrojem inspirace pro vznik triatlonu byly v sedmdesátých letech 20. století tzv. testy přežití, které provozují záchranáři ve Spojených státech.

V roce 1989 byla založena Mezinárodní unie určená pro triatlon.

Roku 2000 se poprvé objevil na olympijských hrách v Sydney.

Jednotlivé disciplíny

  • Plavání

    Plave se většinou v přírodních vodách a to stylem, který si závodní sám určí. Plavecká trať je dlouhá 1,5 kilometrů.

  • Jízda na kole

    Jízda na kole probíhá po silnici, průměrnou rychlostí kolem 45 km/h. Trať určená pro jízdu na kole je dlouhá 40 kilometrů.

  • Běh

    Poslední disciplínou triatlonu je běh, jehož trať má délku 10 kilometrů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22176 (zdravotnimagazin.cz#6418)


Přidat komentář