V dýchání je plavání

Největším zdrojem napětí a strachu pro nové plavce je pocit, že se jim voda dostane do nosu nebo do dýchacích cest. Pro dobrou rovnováhu je základem minimalizování zvedání hlavy.

Správné dýchání

Největším zdrojem napětí a strachu pro nové plavce je pocit, že se jim voda dostane do nosu nebo do dýchacích cest. Pro dobrou rovnováhu je základem minimalizování zvedání hlavy. To ale přináší vodu nebezpečně blízko k nosu a ústům. Plavci pak náhle zvedají hlavu, aby se dostali do "bezpečné" vzdálenosti od hladiny - tím se vaše rovnováha a pohoda ztrácí.

Dýchání v plavání

 • Zvedáte hlavu při nádechu - to poškozuje polohu vašeho těla a vede k použití rukou jako podpory váhy hlavy místo toho, aby ruce prodlužovaly tělo.
 • Otáčení pouze hlavy ke vzduchu - neobratnost pohybu zvyšuje napětí a kroucení krku a páteře, dojde k poškození vaší polohy.
 • Nezvládnutá rovnováha - ztráta vaší přední strany. Poklesnutí vedoucí ruky při nádechu je mezi plavci téměř pravidlem. Ztrácíte tak hydrodynamiku.

Zlepšení dýchání

 • nacvičujte dýchání do misky naplněné teplou vodou
 • ponořte bradu do vody a nechte jí tam, poté se nadechujte ústy a vydechujte ústy a nosem
 • pozorujte, jak dech vytváří na hladině vlnky
 • zhruba po 30 sekundách by vaše dýchání mělo být téměř meditativní
 • nosem a ústy se lehce dotkněte hladiny a nadechujte se skrze koutky vašich úst
 • poté s plaveckými brýlemi ponořte obličej do vody, ústa mějte otevřená, ale nevydechujte
 • vnímejte, jak přirozený tlak vzduchu nedovolí vodě natéct do nosu nebo do úst
 • při zvedání hlavy si všimněte, jak snadno se můžete nadechnout, dokonce i s kapající vodou kolem vašich úst a nosu
 • snažte se nadechovat špičkou nosu dotýkající se vody
 • obličej ponořte do vody a počítejte 5x "jednadvacet"
 • hlavu zvedněte a napočítejte 1x jednadvacet, cvičení několikrát opakujte
 • výzvou je střídat výdech nosem a ústy
 • vašim cílem je nadechovat se spičkou nosu dotýkající se hladiny a s ústy jen nepatrně nad hladinou
 • cvičení opakujte, dokud se nenaučíte uvolněný a hladký rytmus
 • cvičení opakujte i v bázeně v mělké vodě
 • poté přejděte k bublinám - začněte s mírným a krátkým ponořením - pouze k úrovni vlasové čáry a pokračujte k delším a hlubším ponořením
 • soustřeďte se na vytváření bublin
 • vynořte se a začněte se nadechovat, jakmile se ústa dostanou z vody

Diktování rychlosti a rytmu tepu v dechu

Zvládli jste základní nácvik? Potom přejděte opět k plavání a začněte uvolněně s krátkými vzdálenostmi. Dovolte nádechu zcela diktovat rychlost a rytmus vašich temp. Můžete si zkusit i počítat, jako u cvičení dechu, do "jednadvaceti".

Během odpočinku udělejte několik hlubokých a pomalých nádechů a výdechů. Plavání je velmi důležitá součást u mnoha sportů, např. triatlonu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22463 (zdravotnimagazin.cz#7141)


Přidat komentář