Veslování - kolektivní sport

Veslování je náročné na sílu v nohou, v zádech a ramenech. Při závodním veslování obsahuje závodní trať 6 až 8 závodních drah. Závodiště by nemělo mít žádný proud, ideální je veslování v závětří.

Kolektivní sport

Veslování patří mezi kolektivní sporty, kdy se různý počet veslařů snaží na speciální lodi překonat určitou vzdálenost v co nejkratší době.

Co obnáší?

Veslování je náročné na sílu v nohou, v zádech a ramenech. Při závodním veslování obsahuje závodní trať 6 až 8 závodních drah. Závodiště by nemělo mít žádný proud, ideální je veslování v závětří. Závodí se na umělých kanálech i přírodních nádržích. Břehy kanálu by měly být uzpůsobeny k tomu, aby vlny vznikající při závodě byly pohlcovány.

Typy a základní informace o lodích

 • Lodě se dělí na párové a nepárové.
 • Na nepárových lodích má každý veslař pouze jedno veslo.
 • Na párových má každý dvěa.
 • Typy lodí jsou skif, dvojskif a lodě pro dva až osm členů posádky s kormidelníkem či bez.
 • Mistrovství světa se uskutečnilo poprvé roku 1962.

Základní techniky pro veslování

 • Veslování vyžaduje zvládnutí určité techniky, protože se od toho odvíjí to, jak rychle loď pojede. 
 • Rychlost lodi určuje síla v zátahu, délka tempa a frekvence tempa.
 • Nejdůležitější význam pro rychlost lodi má lopatka vesla během zátahu.
 • Čím rychleji je lopatka zatopena, tím delší a účinnější bude zátah. Na zátahu se tak podílejí všechny svalové skupiny, které mají za úkol poslat loď co nejdál.
 • Dostatečně dlouhé tempo veslaře určuje správné postavení páteře, postavení hrudi vůči stehnům a zároveň uvolněný a připravený postoj.
 • Veslařské styly se liší podle toho, kde je položen důraz (na zaveslování, na dokončení tempa či na rytmus), tím je pak ovlivňována poloha těla během pohybu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22146 (zdravotnimagazin.cz#6328)


Přidat komentář