Živá kubánská krev - Salsa

Salsa je asi nejdynamičtějším stylem vzniklým na západní polokouli. Popisuje pocit, který skrývá širokou paletu emocí a hudebních vyjádření. Ovšem velkou chybu dělají ti, jenž se domnívají, že se salsa vyznačuje vždy jen rychlým krokem.

Odkud pochází tento živý tanec

Salsa je tanec pocházející z Kuby. Během svého vývoje byl ovlivňován několika vlivy, jako kulturou, lidmi i událostmi. Asi nejvíce se salsa podobá tanci mambo, dokonce se jí někdy říká pouliční mambo.

Vaše pocity budou vyjádřeny tancem

Salsa je asi nejdynamičtějším stylem vzniklým na západní polokouli. Popisuje pocit, který skrývá širokou paletu emocí a hudebních vyjádření. Ovšem velkou chybu dělají ti, jenž se domnívají, že se salsa vyznačuje vždy jen rychlým krokem. Může být totiž i pomalá a romantická nebo někde mezi těmito protipóly.

Salsa rozvíjí kreativitu a tanečníka vede k seberealizaci, inspiraci a celkovému uspokojení. Tento typ tance je vhodný pro ženy, které raději tančí než cvičí.

V současnosti existuje mnoho stylů

V dnešní době existuje několik hlavních stylů salsy. Jsou jimi: Kubánská salsa, New York salsa a Salsa LA. Dohromady tyto styly představují obrovský repertoár krokových variací a otoček. Každý z nich je odlišnou interpretací salsového rytmu a společně tvoří velké bohatství umělecké tvořivosti.

  • Salsa LA

    Již podle názvu je jasné, že tento styl salsy se vyvinul v Los Angeles. Vyvinulo svůj vlastní charakteristický typ, který měli v oblibě slavní tanečníci. Salsa LA je elegantní a působivý styl zahrnující propracovanou práci nohou. V současnosti se řadí mezi nejoblíbenější typy salsy na světě.

  • Kubánská salsa

    Kubánská salsa je známa pod označením casino. Figury u tohoto stylu tance jsou charakteristické složitými pohyby rukou a neobvyklou spontánností společně s přirozeností. Mnoho pohybů Kubánské salsy jako by popíralo fyzikální zákonitosti dané stavbou lidského těla.

  • New York salsa

    New York je místem, kde se zrodil nenapodobitelný druh salsy. Spolu se salsou kubánskou se jedná o nejpopulárnější styl, se kterým se můžete setkat po celém světě. Mnoho figur u New York salsy nechávají ženám vyniknout – jsou elegantní a žena je při nich hlavní ozdobou.

Salsa omládne Vaši duši

Salsa uvolňuje stres, napomáhá při léčbě depresí, dodává energii i optimismus do života. A co víc, tancem si utužujete mladistvé myšlení. Žena se tak stává sebevědomější a sexy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21823 (zdravotnimagazin.cz#5514)


Přidat komentář