Živelný rafting

Při raftingu sjíždíte peřejnaté úseky řek na nafukovacích člunech a prostor kolem vás je prostoupen vodní tříští. Stupně obtížnosti řek jsou vždy poněkud subjektivní a slouží hlavně k porovnání jednotlivých úseků řek.

Co je rafting

Při raftingu sjíždíte peřejnaté úseky řek na nafukovacích člunech a prostor kolem vás je prostoupen vodní tříští. Je to paráda. Projíždíte peřejemi a vše je ve vašich rukou. Blížíte se k cíli plavby, řeka se zklidní a vy se rozhlédnete kolem sebe. Všechno je jiné, krásnější a vy máte pár nových přátel, kteří s vámí sdíleli člun.

Raftové člun - vícemístný raft

Osmimístný oválný nafukovací člun se samovylévacím dnem. Posádka sedí na bočních válcích, její stabilitu zvyšují úchyty na nohy. Na těchto plavidlech sjíždíte úseky s obtížností do WW 5. Posádku raftu tvoří zpravidla 4-8 účastníků, řídí se pokyny zkušeného vůdce člunu
(river-quida). ## Raftový člun - dvoumístný raft

Dvoumístný nafukovací člun má zvednutou špičku i záď a samovylévací dno. Stabilita posádky je zajištěna větší šířkou člunu a upínacími popruhy. Tato plavidla se používají na řekách s obtížností do WW 3.

Oproti plavbě na vícemístných raftech je plavba na člunech dvoumístných člunech určena pouze účastníkům s dobrou fyzickou kondicí, kteří jsou dobrými plavci, kteří již mají znalosti s ovládáním lodi a zkušenosti s jízdou na divoké vodě.

Náročnost a sjíždění

Stupně obtížnosti řek jsou vždy poněkud subjektivní a slouží hlavně k porovnání jednotlivých úseků řek.

Rating neboli hodnocení sjízdnosti WW (Wild Water = divoká voda)

Vztahuje se vždy k optimálnímu stavu, za menší vody bývá zpravidla obtížnost nižší, naopak za velké vody se zvyšuje o 1 či 2 stupně.

 • Stupeň obtížnosti WW 1

  Lehká voda, pravidelná proudnice a vlny, malé peřeje nebo časté meandry s rychle tekoucí vodou. Ke splutí na kanoi nutná znalost základního a zpětného záběru.

 • Stupeň obtížnosti WW 2

  Mírně obtížná voda, nepravidelná proudnice a vlny, střední peřeje, slabé válce a víry, nízké stupně v málo přehledném řečišti. Ke splutí řeky je nutná znalost všech základních záběrů.

 • Stupeň obtížnosti WW 3

  Středně obtížná voda, vysoké nepravidelné vlny, větší peřeje s náročnějšími úseky s válci a víry. Ke splutí nutná dobrá kondice, znalost všech záběrů a zkušenost s ovládáním plavidla.

 • Stupeň obtížnosti WW 4

  Velmi obtížná voda, velké a silné peřeje s vysokými vlnami, velké válce, víry a karfióly, zablokované koryto s úzkými průjezdy, málo přehledný průjezd. Pro sjezd řeky nutná dobrá kondice a trénovanost.

 • Stupeň obtížnosti WW 5

  Velmi obtížná voda, extrémní peřeje, válce a víry, nutná znalost terénu. Sjezd řeky vhodný pouze pro specialisty a špičkové jezdce s vysokou psychickou i fyzickou kondicí.

 • Stupeň obtížnosti WW6

  Hranice sjízdnosti na raftu, všeobecně nesjízdné úseky sjízdné pouze při vysokém riziku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22461 (zdravotnimagazin.cz#7135)


Přidat komentář