Zpevnění dekoltu pomocí cviků

Když budete tyto cvičit alespoň 3x týdně, zaznamenáte první změny k lepšímu už do měsíce! Ke zdokonalení vám přitom stačí tři ze čtyř uvedených cviků. Pomoci růstu můžete i za pomoci kvalitních doplňků stravy.

Důležitý je strečink

Před cvičením vždy posilovací partie protáhněte. Postavte se bokem ke stěně a jednou rukou se o ni opřete a protáhněte se. Vyvíjejte na ruku mírný tlak. Vydržte aspoň 20 sekund. Pak ji vystřídejte.

Zpevnění dekoltu pomocí cviků

 • Cvik č. 1 – se závažím

  Postavte se rovně, nohy mírně rozkročte a kolena lehce pokrčte. Do každé ruky si vezměte závaží nebo naplněnou pet láhev. Lokty musí být ohnuté do pravého úhlu a ve výšce ramen. Veďte paže směrem k sobě a vracejte je zpátky. Opakujte třikrát po deseti sériích těchto pohybů.

 • Cvik č. 2 - vzpírání

  Dlaně spojte před hrudníkem, lokty mějte ve vodorovné poloze. Stlačte dlaně proti sobě, chvíli vydržte, pak povolte. Opakujte cvik 5x.

 • Cvik č. 3 – kliky

  Opřete se koleny o podlahu. Ruce zapřete v úrovni vašich prsou. Špičky prstů obou rukou by měly směřovat nahoru, ne k sobě. Takto vykonejte osm kliků. Sérii pak jednou zopakujte.

 • Cvik č. 4 – cvičení s gumou

  Postavte se rovně, nohy mírně rozkročte. Uchopte gumu ve výši prsou a táhněte ji směrem ven. Chvíli držte, pak povolte. Opakujte 10x.

  Když budete tyto cvičit alespoň 3x týdně, zaznamenáte první změny k lepšímu už do měsíce! Ke zdokonalení vám přitom stačí tři ze čtyř uvedených cviků. Pomoci růstu můžete i za pomoci kvalitních doplňků stravy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22241 (zdravotnimagazin.cz#6622)


Přidat komentář