Amniocentéza - vady dítěte v těhotenství

Amniocentéza je slovem, které pro mnohé budoucí maminky znamená nepříjemné vyšetření a odhalení závažných vrozených vad plodu. Co vyšetření obnáší a je vůbec důvod se amniocentézy tolik obávat?

Amniocentéza - kdo amniocentézu provádí a proč

Pokud se lékaři při pravidelných kontrolách v těhotenské poradně nezdají výsledky biochemického vyšetření krve nebo ultrazvuku, může budoucí mamince navrhnout právě provedení amniocentézy.

Amniocentéza - odhalení vady plodu

Amniocentéza by měla s velkou přesností odhalit případné vady plodu nebo je naopak vyloučit. K vyšetření někdy lékaři přistupují i v případech, kdy byly v rodině zaznamenány vývojové vady, případně opakované potraty. Amniocentéza se obvykle provádí ještě v době, kdy zákon umožňuje těhotenství přerušit. Není ale třeba zbytečně panikařit, vyšetření je z velké části jen jistotou pro lékaře i pro budoucí maminku.

Jak amniocentéza probíhá?

Během posledních 30 let se stala amniocentéza prováděná ve II. trimestru (druhé třetině těhotenství) běžně používanou metodou.

Plodová voda se odebírá z obalu plodového vejce

z prostoru ve kterém plod plave. Vyšetření se provádí za stálé kontroly zobrazovací metody, která lékaři přesně ukazuje, kde se odebírající jehla nalézá a kde se nachází v tu chvíli t plod.

Amniocentéza - průběh vyšetření

Po příchodu do vyšetřovací místnosti se položíte na vyšetřovací stůl na záda s obnaženým břichem. Lékař pomocí ultrazvuku ozřejmí plod a plodové obaly, ultrazvukovou sondou přejíždí po Vašem břiše, stejným způsobem jako při vyšetření ultrazvukem. Poté aplikuje do podkoží v místě předpokládaného vpichu, znecitlivující injekci a tenkou dlouhou jehlou za stálé kontroly ultrazvuku pronikne přes dutinu břišní, dělohu a plodové obaly do prostoru, ve kterém plod plave. Z něj odebere 15 až 20 mililitrů plodové vody a jehlu vytáhne ven. Riziko komplikací při správném provedení je velmi malé, zato přínos vyšetření pro pacientku velký.

Amniocentéza - co je třeba dodržet před amniocentézou

Před vyšetřením minimálně tři hodiny nejezte, lépe však 6 hodin. K vyšetření se dostavte s plným močovým měchýřem a před vyšetřením hlaste každou alergickou reakci, kterou jste kdy prodělala.

Amniocentéza - doplňková vyšetření amniocentézy

Z odebrané plodové vody se provádí další vyšetření:

  • cytologické vyšetření buněk ke zjištění karyotypu – genetické výbavy
  • biochemické - zahrnuje určení hladiny složek alfa-fetonproteinu a acetylcholinesterázy, při onemocnění plodu rozštěpem páteře nebo jinými chorobami je totiž právě koncentrace těchto látek v plodové vodě zvýšená - úspěšnost detekce rozštěpu páteře pomocí tohoto vyšetření je 99,5 procenta!

Amniocentéza doby vyšetření a výsledky amniocentézy

bývají hotové až za 10 dnů. Čekání na výsledky je v tomto případě těžká psychická zkouška. Maminka se obává chromozomálních poruch plodu, Downova nebo Edwardsova syndromu, strukturálních defektů i metabolických poruch. To vše dokáže vyšetření plodové vody odhalit.

Amniocentéza a pozitivní výsledky

Pozitivní výsledky (výsledek, který znamená komplikaci) jsou zhruba u jedné maminky ze sta. Riziko komplikací při správně provedením vyšetření je minimální, zato jeho přínos pro plod i budoucí maminku je obrovský. Po vyšetření nebo i v průběhu vyšetření můžete mít slabé křeče dělohy, proto po vyšetření dodržte klidový režim.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22692 (zdravotnimagazin.cz#7588)


Přidat komentář