Centrum asistované reprodukce - Olomouc

V dnešní době se stále častěji setkáváme s případy, kdy partnerské páry nejsou schopné počít vlastní dítě přirozenou cestou. Naštěstí i pro ně se nabízí řešení, jak se stát šťastnými rodiči. Tím je asistovaná reprodukce.

Co je asistovaná reprodukce?

Neplodností se rozumí onemocnění, které trápí partnerské dvojice na celém světě. Situace** přirozeně otěhotnět** je natolik zoufalá, že dokonce až každé 7. manželství ve vyspělých zemích je bezdětné, ovšem ne vlastní vinou. Bohužel se do budoucna předpokládá pomalý nárůst. Co je však pozitivní, je to, že asi v 90 % případů dokážou lékaři tento druh onemocnění úspěšně vyléčit. Tím nejvíce zásadním vědeckým objevem léčby neplodnosti je v posledních několika málo desetiletí zcela jistě oplození vajíčka spermií mimo tělo ženy a následný přenos embrya do děložní dutiny. Jde o asistovanou reprodukci, která je v současné době nejčastějším nástrojem léčby neplodnosti. Možnost podstoupit asistovanou reprodukci dala velkou šanci i těm párům, které by dříve vlastní děti ani mít nemohly, co se genetické stránky týče. Jen v České republice je zhruba 5 % všech narozených dětí počato právě díky asistované reprodukci.

Těhotenství

Centrum asistované reprodukce – Olomouc

Možnost pořídit si své vlastní dítě je dar, který však bohužel není souzen každému. Existuje tolik dvojic, které přesto, že již vyzkoušely všechna doporučení, návody, a podstoupily léčby, nejsou schopny zplodit dítě přirozenou cestou. Pokud také patříte mezi takové dvojice, máme pro Vás řešení. Doporučujeme Vám obrátit se na Centrum asistované reprodukce FERTIMED, s.r.o., které se převážně zabývá léčbou poruch plodnosti. Každoročně Centrum asistované reprodukce provádí 400 - 700 cyklů IVF mimotělního oplodnění, a vysokým procentem otěhotnění, a nejen jím, se řadí mezi přední pracoviště v České republice.

FERTIMED

Chcete mít jistotu, že jste se svěřili do té nejlepší péče, na jejímž konci můžete být obdařeni nádherným uzlíčkem štěstí? Poté navštivte Centrum asistované reprodukce buď v Olomouci, kde jej najdete na adrese: Boleslavova 2, Olomouc, 776 00, telefonní kontakt: +420 585 221 281, +420 602 178 688, emailová adresa: sobek@fertimed.cz, nebo se můžete obrátit na Centrum sídlící v Polance nad Odrou, a to na adrese: 1. května 863/82, Polanka nad Odrou, tel.: +420 596 632 149, mob.: +420 725 379 082. Na internetových stránkách www.fertimed.cz se dozvíte mnoho užitečných a zajímavých informací o námi doporučené klinice.

Centrum asistované reprodukce - Olomouc

FERTIMED - léčba neplodnosti

Co je cílem asistované reprodukce?

Asistovaná reprodukce, nazývaná také umělé oplodnění, je lékařská pomoc tomu páru, který** nemůže otěhotnět přirozenou cestou**. Pod pojmem asistovaná reprodukce, neboli umělé oplodnění, se skrývá celá řada léčebných výkonů, od těch nejjednodušších, až po ty náročné – IUI, IVF, ICSI, PICSI, TESE. Zřejmě záleží na klinice, kterou oslovíte, jaký je konkrétní cíl její léčby. Ovšem Vy byste měli vždy vyhledat takové Centrum asistované reprodukce, kde cílem zkušených a vysoce profesionálních lékařů a dalších odborníků bude porod zdravého dítěte. K porodu by se měl personál dopracovat pokud možno co nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, bez zbytečných průtahů. Proto chtějte co nejefektivnější diagnostiku a zpočátku ty jednodušší postupy léčby, mezi které patří mimo jiné inseminace. Kvalitní a vysoce profesionální centra disponují celou řadou metod asistované reprodukce. Proto si můžete být jisti, že právě Vám na míru bude vybrán ten nejvhodnější způsob léčby.

Centrum asistované reprodukce

Metody asistované reprodukce

Při metodě asistované reprodukce, která bude zvolena, by měly být za každých okolností používány normální pohlavní buňky. Rozhodně nesmí docházet k jakékoliv genetické manipulaci a celý postup probíhající v laboratoři musí být maximálně přiblížen co nejpřirozenějším podmínkám. Co se týče vlastního vývoje embrya při umělém oplodnění, tento probíhá pouze minimálně nutný čas mimo přirozené prostředí, tedy v laboratoři. Nutno podotknout, že nejpozději od 6. dne po oplození vajíčka by měl probíhat již v děloze matky. Vyhledejte Centrum asistované reprodukce, které Vám tuto skutečnost zaručí. Ne všechny centra a kliniky přistupují k umělému oplození s maximální odpovědností, a proto stojí za zvážení výběr centra, než se pro nějaké rozhodnete. Je nutné, aby lékaři a všichni, kteří se na umělém oplodnění podílejí, zacházeli při** metodě IVF** s pohlavními buňkami a embryi s absolutní opatrností a šetrností, a aby striktně dodržovali všechna přísná etická pravidla.

Otec

Příprava na umělé oplodnění

Bohužel se v dnešní době stále častěji setkáváme s páry, pro něž jsou metody asistované reprodukce často tou jedinou cestou, jak se stát rodiči svých vlastních dětí. Taková léčba je náročná nejen po stránce fyzické, neboť se jedná o zásah do organismu ženy, ale také po stránce psychické. Častokrát se jedná o běh na dlouhou trať, při níž je nutné, aby partneři neztráceli naději, aby věřili, že bude léčba úspěšná, a aby spolupracovali. Těmto mladým lidem je potřeba vyjádřit podporu. Mnohdy jim postačí podpora ze strany rodiny a nejbližších přátel, v některých případech se doporučuje i návštěva psychologické poradny, po níž se může u partnerské dvojice zvýšit šance na otěhotnění díky zdravé a pozitivně naladěné psychice, která při léčbě hraje opravdu důležitou roli. Před započetím léčby i po celou její dobu je nutné pár informovat o průběhu léčby, o použitých metodách, o jejich výsledcích, o šancích, apod. Při vyšetření je potřeba postupovat od jednoduššího ke složitějšímu.

 Příprava na umělé oplodnění

Vyšetření před samotným umělým oplodněním

Před zahájením léčby dochází ke konzultaci, na kterou si pár přinese doporučení ošetřujícího gynekologa a veškeré dostupné zprávy o vyšetřeních, které dvojice dosud prodělala, stejně jako zprávy o prodělaných léčbách. V rámci konzultace lékař navrhne diagnostický a léčebný postup, kde se dvojice dozví všechno podstatné, včetně informací o úhradách jednotlivých pojišťoven. V rámci provedeného vyšetření je i laboratorní hormonální vyšetření, ultrazvukové vyšetření, vyšetření spermiogramu, imunologických poruch a geneticky přenosných nemocí. Až na základě zjištěných výsledků navrhne lékař dvojici nejefektivnější postup léčby. V rámci léčby je u ženy prováděno hormonální vyšetření, ze kterého jsou lékaři schopni posoudit a vyhodnotit funkci vaječníků, což je důležité pro následnou stimulaci. U vyšetření spermií se zjišťuje jejich počet, pohyblivost a morfologie.

Vyšetření

Můžou nastat komplikace při asistované reprodukci?

Pokud se obrátíte na opravdové odborníky z oblasti asistované reprodukce, riziko komplikací bude pouze minimální. Ovšem ani ty nejmodernější kliniky se špičkovými lékaři Vám nezaručí, že k žádným komplikacím nedojde. Jde však o rizika známá, která, pokud jsou včasně rozpoznatelná, jsou snadno léčitelná a tudíž bezpečná. Například se může jednat o hyperstimulační syndrom. Jde o hormonální léčbu, na kterou cca ve 3 % případů vaječníky reagují bouřlivou reakcí, což se projevuje bolestmi v podbřišku, nevolnostmi, zvětšením vaječníků. Ve výjimečných případech je nutné přistoupit k infuzní terapii. Dalším nebezpečím, které při asistované reprodukci hrozí, je mimoděložní těhotenství. Zvláště je toto riziko vyšší u pacientek, které mají poškozené vejcovody. Díky pečlivému vyšetření vejcovodů dosahují špičková centra takového rizika u méně než 1 % všech těhotenství. Dalším rizikem umělého oplodnění je vícečetné těhotenství. Pokud dojde k více jak dvoučetnému těhotenství, vzniká tím riziko nejen pro matku, ale také pro plody. Prevencí v tomto ohledu je zavedení max. tří embryí do dělohy. Pokud by se v děloze uhnízdilo více plodů, než partneři chtějí, je možné tento počet redukovat až do konce 12. týdne těhotenství.

Miminko

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23197 (zdravotnimagazin.cz#10369)


Přidat komentář