Centrum asistované reprodukce - Teplice

V dnešní době je řada manželských párů, které marně čekají na potomka. Z různých důvodů se jim nedaří dítě zplodit. Východisko z této situace mohou najít na speciálně zaměřené klinice, která pomohla již řadě párům k dítěti.

Dítě jako splněný sen

I dnes existuje řada manželských párů, které z různých důvodů nemají děti. Na mysli teď nemáme důvody finanční, ale ty, které zkrátka neumožňují páru zplodit potomka. Často jde o důvody, které nejsou na první pohled zřejmé. Jindy se zjistí až po řadě testů a vyšetření a někdy se nezjistí vůbec. To však ještě neznamená, že těmto párům nelze pomoci. Zásluhou propracovaných metod lze najít alternativní řešení, která pomohou páru k dítěti.

 

Diagnostika neplodnosti

Na začátku je vždy nutné podrobné vyšetření, které nalezne možnou příčinu** nemožnosti zplození potomka**. Je nutné si uvědomit, že příčina může být u obou partnerů. Tedy na straně muže i ženy. Proto je nutné vyšetřit oba partnery. Tak se ukáže, kde je takzvaně zakopaný pes. Paradoxně, někdy může jít o maličkost, která zapříčiní daný stav, ale bohužel, jindy může jít i o velmi závažný problém. V některých případech může být diagnostikována i konečná neplodnost. I na tuto situaci je nutné se připravit. Přesto dnešní doba umožňuje v reprodukční medicíně téměř zázraky. Ty je však možné tvořit až po dokonalém a podrobném vyšetření páru.

Neplodnost

Co obsahuje diagnostika neplodnosti?

Jde o celou řadu vyšetření, na jejichž základě dojde ke konečné diagnóze. A opravdu je nutné podstoupení všech těchto vyšetření. Jen tak totiž budete znát naprosto přesný výsledek a lékaři budou moci najít i řešení vašeho problému.

Připravit se musíte na tato vyšetření:

 • ultrazvukové vyšetření malé pánve
 • vyšetření ženských pohlavních hormonů
 • vyšetření hormonů štítné žlázy
 • vyšetření pohlavně přenosných chorob
 • kultivační vyšetření
 • vyšetření trombofilních mutací a ovariální reservy
 • imunologické vyšetření
 • genetické vyšetření
 • spermiogram, což je vyšetření ejakulátu
 • urologické vyšetření

Léčba neplodnosti

Komplexní léčba neplodnosti

Následuje hned po určení důvodu neplodnosti. Jde o celý soubor lékařských činností, které vám pomohou najít štěstí v podobě maličkého stvoření, dítěte. Komplexní léčba se stanovuje na míru pacientů. A to proto, že se odvíjí od výsledku diagnostiky neplodnosti a také proto, že každý pár je jiný, každý má jiný specifický problém, který si žádá speciální a samozřejmě i diskrétní řešení.

Do komplexní léčby se zahrnuje:

 • datace pohlavního styku
 • intrauterinní inseminace
 • mimotělní oplodnění - in vitro fertilizace
 • odběr vajíček
 • oplození vajíček
 • přenos embrya - embryotransfer
 • prodloužená kultivace
 • asistovaný hatching
 • kryokonzervace vajíček, spermií a embryí
 • preimplantační genetická diagnostika
 • program darovaných vajíček, spermií a embryí

Těhotenství

Spermiogram

Jde o vyšetření ejakulátu, tedy kvality spermií a plodnosti muže. Celé vyšetření probíhá přímo v centru v odběrové místnosti. A není se třeba ničeho bát. Je zde soukromí a samozřejmě vše probíhá velmi citlivě a diskrétně. Samotný odběr se provádí svépomocí a před ním je nutná sexuální abstinence po dobu dvou až sedmi dnů.

Datace styku

Jde vlastně o nejjednodušší naplánovanou variantu** oplodnění**. Vychází z výsledku diagnostiky neplodnosti, kdy je zjištěno, že žena i muž jsou po zdravotní stránce v pořádku, ale přesto se otěhotnění nedaří. Pomocí ultrazvuku se stanoví optimální doba ovulace a naplánuje se páru nejvhodnější období pro pohlavní styk a tedy početí dítěte.

Intrauterinní inseminace

Je metodou asistované reprodukce, která se používá v případě volné průchodnosti vejcovodů a při správných hodnotách spermiogramu. Vše se provádí ambulantně a bez narkózy. Ostatně nejde o složitý zákrok. Ženě jsou pomocí tenkého plastového katetru do dutiny děložní zavedeny nejkvalitnější spermie muže. Jejich výběr provede laboratoř. V případě, že jsou spermie nekvalitní, pak je možné použít i spermie dárce.

Miminko

In vitro fertilizace

Jde o mimotělní oplodnění technikou asistované reprodukce, která se používá v případě dobré kvality spermií a neprůchodných nebo chybějících vejcovodů, nebo pokud ostatní metody selhaly. Nejprve se připraví organizmus ženy a pak se přistoupí k odebrání vajíček, které se provádí pod narkózou. Ve stejné době partner ženy odevzdá do andrologické laboratoře vzorek svého spermatu. Podle kvality odebraného materiálu je pak zvolen způsob oplodnění ve speciálních inkubátorech.

Intracytoplasmatická injekce spermie

Jde o metodu, která je šancí při nekvalitních spermiích, nebo pokud žena vytváří proti spermiím muže protilátky. Jde o to, že jednotlivé, pečlivě vybrané spermie jsou vsunuty přímo do zralého vajíčka. Tak se zvýší maximálně možnost oplození vajíčka.

Metoda oplození vajíčka - PICSI

Při této metodě se k oplodnění vajíčka používají výhradně zralé spermie s nižším výskytem chromozomálních anomálií. Jejich výběr provede embryolog pomocí speciálních metod, které jsou vysoce účinné.

Asistovaný hatching

Metoda řeší situaci, kdy má embryo příliš silný obal a tak se nemůže dobře uchytit na děložní stěně. Vše probíhá tak, že embryolog mikromanipulační jehlou naruší obal embrya a tím podstatně zvýší šanci na jeho uhnízdění v děložní stěně a otěhotnění.

Zdravé dítě

Prodloužená kultivace

Umožňuje dosáhnout zásluhou sledování kultivace vajíček v inkubátoru po dobu 3 až 5 dnů mnohem lepších výsledků při zahnízdění embrya a tím též otěhotnění.

Kryoembryotransfer

Tato metoda** mimotělního oplodnění**, kdy se zavádějí do dělohy rozmrazená embrya po předchozí kryokonzervaci ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem o teplotě -196°C, není dosud hrazena žádnou pojišťovnou. Je však využívána a záleží na páru, zda s ní bude souhlasit a zvýší tak možnost početí potomka. Výhodou je, že u této metody žena nemusí podstupovat další hormonální léčbu, ani odběr vajíček.

Preimplantační genetická diagnostika a screening

Jde o dvě metody, které se používají k diagnostice dědičných chorob a chromozomálních aberací s vysokým rizikem přenosu na potomka daného páru. Používají se u párů dlouhodobě neúspěšně léčených pro neplodnost, u pacientek s opakovanými potraty, a u žen ve vyšším věku.

Mít vlastního potomka, je přáním snad každého páru. Ne vždy to však jde snadno. Pokud se opravdu objeví problém, pak neváhejte a navštivte odborné centrum asistované reprodukce, kde vám pomohou. Pracují zde vynikající a zároveň i diskrétní a citliví odborníci, kteří pro vás a vaše přání udělají naprosto vše, co jen věda umožňuje.

Šťastná rodina

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23196 (zdravotnimagazin.cz#10368)


Přidat komentář