Císařský řez

Císařský řez a kdy je nutné císařský řez provést. Nejčastější důvody k provedení císařského řezu. Průběh operace. Možné komplikace císařského řezu. Při komplikacích v průběhu porodu je císařský řez nutný pro záchranu života dítěte.

Kdy je nutné císařský řez provést

  • při nesprávně uloženém lůžku
  • některá z vážných onemocnění matky (těžká cukrovka apod.)
  • vícečetné těhotenství
  • při komplikacích v průběhu porodu, kdy je císařský řez nutný pro záchranu života dítěte

Nejčastější důvody k provedení císařského řezu

  • Nedostatečné zásobení plodu kyslíkem,
  • Opakovaný (po dvou předchozích) císařský řez,
  • Poloha plodu koncem pánevním (při odhadu hmotnosti plodu nad 3500 g u prvorodičky, nebo 3800 g u vícerodičky nebo u plodů o hmotnostech mezi 750 a 1500 g, dále plody v poloze koncem pánevním naléhající jinak než zadečkem nebo tzv. kompletně – jakoby v tureckém sedu).
  • Dalšími indikacemi k provedení výkonu jsou pak nepoměr mezi velikostí plodu (hlavičky) a pánví rodičky, vcestná placenta, předčasné odloučení placenty, silný zánět v oblasti plodového vejce, překážky v porodních cestách (vcestný myom – uzel ze svaloviny dělohy), celková onemocnění matky se závažným průběhem nebo rychlou progresí (preeklampsie, asthma bronchiale, cukrovka, srdeční vady matky, oční onemocnění s postižením sítnice…), příčná poloha plodu, špatné naléhání hlavičky v porodních cestách (nerespektující porodní mechanismus), výhřez pupečníku, některé případy dvojčetných těhotenství (jiné polohy než oba plody hlavičkou, nebo první hlavičkou a druhý koncem pánevním, dle pracoviště pak poloha prvního plodu hlavičkou a druhá příčná), trojčetná gravidita, závažné lokální infekce v oblasti porodních cest (herpetické puchýřky).

Průběh operace - císařský řez

Operace trvá asi jednu hodinu, je však nutné, aby bylo dítě porozeno v průběhu pěti minut. Při operaci se chirurgicky otevře břišní stěna a děloha, po porodu je odstraněna placenta a tzv. porodní kanál je uměle rozšířen, aby šestinedělí probíhalo stějně jako při normálním porodu.

Možné komplikace císařského řezu

  • komplikace vyplývající z použití narkózy: problémy s krevním oběhem, ztráta krve, infekce.
  • komplikace u dítěte: útlum dýchání dítěte vlivem narkózy matky, problémy dýchání dítěte vlivem nevytlačení plodové vody z plic dítěte, jak se děje při normálním porodu

Dnes jsou vzhledem k možnostem provedení narkózy tato rizika velmi malá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22571 (zdravotnimagazin.cz#7391)


Přidat komentář