Faktory oplodnění

K oplodnění dochází tehdy, když se spojí vajíčko ženy se spermií muže. Ne každý pohlavní akt však k němu vede. Několik orgánových systémů ženy a muže musí být navzájem vyladěno.

Kdy dochází k oplodnění

K oplodnění dochází tehdy, když se spojí vajíčko ženy se spermií muže. Ne každý pohlavní akt však k němu vede. Několik orgánových systémů ženy a muže musí být navzájem vyladěno. I když není u ženy ani u muže žádná porucha plodnosti, šance, že dojde k početí v jednom cyklu, je maximálně třicetiprocentní.

Průběh oplodnění

Při každé ejakulaci je vystříknuto až pět mililitrů spermatu, přičemž v každém mililitru plave až sto milionů spermií. Pouze jedna jediná spermie ale dosáhne oplodnění vajíčka. Při pohlavním styku se spermatická tekutina dostane po ejakulaci k zevní děložní brance, odtud putuje do dělohy a dál do vejcovodů, kde dojde k oplodnění vajíčka. Vajíčko je přitom oplodněníschopné pouhých několik hodin, kdežto spermie až tři dny. Proniknout obalem vajíčka však dokáží jen ty nejsilnější spermie. Spermie nachází vajíčko s pomocí svých tepelných senzorů.

Ovulace

Děložní branka ženy je většinou uzavřena hlenovou zátkou, aby zabránila proniknutí choroboplodných zárodků a spermií do dělohy. V době kolem ovulace získá tento hlen tekutou podobu, takže jím mohou spermie proniknout. Několik hodin před ovulací se trychtýř vybraného vejcovodu připraví, aby zachytil vajíčko a zabránil tomu, aby zmizelo v břišní dutině. Vajíčko pak putuje směrem k děloze a pátý až sedmý den poté se usadí v děložní sliznici. Pokud bylo vajíčko cestou přes vejcovod oplodněno, začíná usazením vajíčka do děložní sliznice vlastní těhotenství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22452 (zdravotnimagazin.cz#7118)


Přidat komentář