Když se rozhodnote porodit doma

Není to tak dávno, co ženy rodily děti pouze doma. Je pravda, že úmrtnost maminek i novorozenců byla větší, ale tato skutečnost byla spojena se špatnými životními podmínkami (zejména špatná výživa a hygiena).

Jak se kdysi rodilo

Není to tak dávno, co ženy rodily děti pouze doma. Je pravda, že úmrtnost maminek i novorozenců byla větší, ale tato skutečnost byla spojena se špatnými životními podmínkami (zejména špatná výživa a hygiena). Hlavní příčinou úmrtí tedy nebyl porod jako takový.

Proč ano

Každý je zvyklý na jiné tempo, což platí i v případě porodu. Pokud vám někdo bude toto tempo násilně měnit, mohou nastat obtíže. Organismus ženy i dítěte je vytvořen tak, aby se v případě potíží kontrakce ztlumily a dítě pak má možnost upravit svou polohu v děloze před dalším postupem pánví. Pokud jste však ovlivněna léky, které se před porodem podávají, může být tato vnímavost dítěte narušena. V případě domácího porodu jeho průběh ovlivňujete sama, tak, jak to přirozeně cítíte.

Kdy ne

  • pokud máte problémové těhotenství
  • užíváte-li během těhotenství nějaké léky
  • jste-li kuřačka nebo užíváte návykové látky
  • pokud rodíte před 37. týdnem těhotenství
  • pokud požijete jakýkoliv lék, který by mohl ovlivnit průběh porodu

Porod doma a jejich pravidla

  • Nezbytná je přítomnost porodní asistentky a lékaře, kteří dohlížejí na správný chod porodu (ale není-li třeba, nezasahují)
  • Žena, která se rozhodne rodit doma, musí být naprosto zdravá.
  • Oznamte lékaři vaše rozhodnutí rodit doma, podstupte poradenství, které má za úkol vás na domácí porod dobře připravit.
  • Informujte porodní asistentku o svých pocitech. Případné potíže nezamlčujte!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22155 (zdravotnimagazin.cz#6354)


Přidat komentář