Kojení výhody a nevýhody kojení

Kojení pomáhá chránit děti před leukémií. Jaké jsou výhody kojení pro kojené děti. Výhody pro kojící matky a mateřské výhody. Kojené děti se lépe dokážou vypořádat s nástupem do školy, mají nižší kazivost zubů.

Kojení pomáhá chránit děti před leukémií

Nedávný výzkum v USA potvrdil spojení mezí kojením a snížením rizika vzniku nebezpečného onemocnění leukémií. Dle studie je pravděpodobnost vzniku leukémie téměř třikrát vyšší u dětí, které matka kojila méně než šest měsíců.

Nedávná výzkum probíhal také v Saudské Arábii na renomované univerzitě, kde pozorovali 117 dětí. Závěr se shodoval se studií v USA.

Jaké jsou výhody kojení pro kojené děti

 • Kojené děti téměř netrpí průjmem
 • U kojených dětí je nižší pravděpodobnost onemocnění chřipkou
 • Mají vyšší hladinu imunitních látek
 • Mají nižší výskyt dýchacích problémů
 • Snižuje se nebezpečí zánětu středního ucha
 • Mají méně kožních nemocí
 • Mají vyšší odolnost proti alergiím
 • Kojené děti mají vyšší IQ
 • Lépe se dokážou vypořádat s nástupem do školy
 • Mají nižší výskyt zubních problémů a kazů
 • Mají nižší pravděpodobnost vzniku cukrovky ( o 34%)
 • V budoucnu mají o 40% nižší pravděpodobnost vzniku revmatické artritidy

Výhody pro kojící matky a mateřské výhody

 • Pozdější návrat menstruace
 • Nižší pravděpodobnost vzniku rakovinu prsu (o 11 až 25%)
 • Snížení pravděpodobnosti vzniku rakoviny dělohy
 • Snížení rizika rakoviny vaječníků
 • Snížení rizika vzniku psychických problémů a úzkostných stavů
 • Snížení pravděpodobnosti výskytu cukrovky
 • Omezení osteoporózy (4x)
 • Lepší schopnost optimalizovat zpět svoji hmostnot

Společenské výhody kojení

 • Kojení pomáhá udržet rozestup mezi sourozenci
 • Snížené náklady na kojenecké potraviny
 • Snížené náklady na případnou lékařskou péči (kojené děti mají lepší imunitu)
 • Při výzkumu u 800 těhotenství bylo zaznamenáno, že ženy, které kojí své děti mají výrazně nižší sklon k týrání nebo bití svých dětí. Rovněž se zde snižuje riziko pohlavního zneužívání svých dětí nebo opačně.
 • Kojení pomáhá vytvořit vzájemné pouto mezi matkou a dítětem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22748 (zdravotnimagazin.cz#7666)


Přidat komentář