Kurzy pro rodiče s dětmi - Praha 10

Určitě nám dáte za pravdu, že jakmile se stanete rodiči, pak o volném času nemůže být moc řeč. Být rodičem však neznamená, že se musíte vzdát všech Vašich koníčků. Naopak, můžete na sobě pracovat, například se zdokonalit v cizím jazyku.

Možná, že občas otevřete učebnici pro samouky, či zapnete počítat a projedete si nějaká ta slovíčka, ale o systematickou výuku zrovna nejde. Chybí Vám motivace, vedení, správné nasměrování a kontrola naučené látky? Pak můžete využít jazykových kurzů pro maminky a tatínky. Teď možná namítáte, že je to složité vzhledem k zajištění hlídání. Ne nadarmo jsou však tyto kurzy nazvané kurzy pro rodiče s dětmi. Můžete totiž s sebou vzít Vaši ratolest. Zatímco Vy se budete učit, Vaše děti mohou strávit čas plný her a zábavy. A nemusíte se bát, že budou děti jen tak napospas. Principem a smyslem kurzů pro maminky a tatínky s dětmi je kromě jiného zajištění hlídání zkušenou „tetou“.

 Kurzy pro rodiče s dětmi

 

Kurzy pro rodiče s dětmi

Kurzy pro maminky či tatínky s dětmi představují nabídku výuky angličtiny s hlídáním dětí. O angličtinu, jako jeden ze světových jazyků, je velký zájem. Vy se však spíše zajímáte například o němčinu, či jiný jazyk? Žádné omezení Vás nečeká. Je možné se totiž domluvit také na jiném jazyku, a to podle Vašeho zájmu. A jak je to s časem? I když se tak trochu traduje, že mateřská a rodičovská je „dovolená“ a kromě nějakého toho přebalování, krmení, je pohoda, pak volného času je spíše poskrovnu, než by ho bylo nadbytek. Na základě zájmu rodičů mohou tedy kurzy probíhat v odpoledních, dopoledních hodinách. Vše je o možnostech, ale také domluvě a vstřícném přístupu.

Úvodní hodina zdarma

Nejspíš nikdo z nás nechodí moc rád do neznámých projektů, u kterých na 100% neví, co může očekávat. Něco jiného jde, když si jdeme koupit nějaké zboží a něco jiného, když poptáváme určitou službu, kurzy nevyjímaje. Takový jazykový kurz není zrovna korunovou záležitostí. A zaplatit dopředu několik stokorun, či dokonce tisícikorun a pak po první hodině zjistit, že Vám nevyhovuje styl výuky, či nesedne lektor aj., není zrovna nic příjemného. Na tento fakt je u některých vzdělávacích zařízení pamatováno. Vyberete-li si takovou instituci, pak můžete využít nabídky v podobě úvodní hodiny zdarma.

Pro Vás je to zkušební, testovací hodina, která Vám přiblíží, jak budou vypadat další lekce. Aby byla Vaše představa co nejpřesnější, pak úvodní hodinu vede ten samý lektor, který pak povede celý kurz. Líbí se Vám tato myšlenka? Pak opravdu nic nebrání tomu, abyste šli na Vaši první hodinu, a to i s Vašimi dětmi. Budete-li spokojeni, bude-li Vám lekce vyhovovat, tak až teprve poté můžete kurz uhradit. Díky tomu budete mít jistotu, že investované peníze jen tak „nevyhodíte oknem“.

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti

A u členů rodiny, respektive těch nejmladších, ještě zůstaneme. Kromě oblíbených a žádaných kurzů pro rodiče s dětmi, můžete Vaše samotné ratolesti přihlásit do kurzů pro děti. Dětské kurzy se soustřeďují především na** žáky základních škol**, ale také** nižších gymnázií**.

Náplň kurzů pro děti

I když je gramatika neoddělitelnou součástí při výuce cizího jazyka, přeci jen se u dětí výuka zaměřuje především na tolik důležitou konverzaci, a to včetně opakování jevů, které se žáci ve škole standardně učí. Děti si tak na kurzech nejen zopakují, prohloubí dosud naučené, či nově naučené, ale také se ujistí v nové látce, či ji díky kurzy snáze a rychleji pochopí. A ani u kurzů pro děti nejsou žádné mantinely, co se týče určení cizího jazyku. A tak může Vaše dítko chodit na angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu aj., tedy jazyk, kterému se již učí, či naopak neučí a rádo by se mu věnovalo.

Další možnost kurzů pro děti

Máte zkušenosti, že ve skupince není výuka natolik efektivní, jako v případě kurzu individuálního? Navíc, někomu vyhovuje zmíněná individuální výuka, dalšímu však skupinová, kdy se tzv. vyburcuje k lepším výkonům a výsledkům. U kurzů pro děti se Vám pak nabízí si vybrat, zda dítko zapíšete do kurzu o malé skupince žáků, čítající maximálně tři žáky, nebo ho zapíšete do kurzu, který bude navštěvovat samotné. Individuální výuka je sice o něco dražší. Na druhou stranu, jak se to však vezme. Individuální výuka totiž může skýtat větší přínosy. A tak za stanovenou dobu se toho dítě může naučit více, ve větším rozsahu, než při výuce společné.

 Přípravné kurzy na státní maturitu

Přípravné kurzy na státní maturitu

A stále u dětí zůstaneme. I když, zde již nelze hovořit o dětech malých, když již stojí na prahu dospělosti a čeká je studium na vysoké škole, či se z nich stanou zaměstnanci, nebo také živnostníci, podnikající osoby. Státní maturita ještě není tolik zažitá a do jisté míry může být pro řadu vycházejících studentů „noční můrou“. Říká se, že štěstím přeje připraveným. A tak, pokud nechcete nic ponechat náhodě a nechcete, aby se Vaše ratolest příliš stresovala a nervovala, navrhněte mu přípravné kurzy na státní maturitu. Zkušení lektoři dokážou připravit své „svěřence“ na obě úrovně, a to v jakémkoli jazyce. Za ten klid a zvýšení šance uspět, to bezpochyby stojí.

Firemní kurzy

A pomalu můžeme přejít na kurzy ryze určené pro dospělé. I když je poměrně vysoká nezaměstnanost a najít zaměstnání odpovídající dosaženému vzdělání a praxi je čím dál složitější, přesto si zaměstnavatelé své kvalitní a spolehlivé zaměstnance hýčkají. A tak přichází s řadou zajímavých benefitů, kromě mzdy, či platu za vykonanou práci. Jedním ze žádaných a oboustranně poptávaným benefitem je jazykový kurz.

Přínosy firemních kurzů

Díky jazykovému kurzu totiž získají obě strany. Zaměstnavatel odolá konkurenci, získá náskok, otevřou se mu nové možnosti, nové obchody. Zaměstnanec zase zvýší svoji cenu na trhu práce, zvýší si kvalifikaci. A tak, jste-li zaměstnavatelem, pak můžete popřemýšlet právě nad firemními kurzy. Zkuste je nabídnout Vašim zaměstnancům, uvidíte, jaké pozitivní odezvy se Vám dostane.

Firemní kurzy

Czech for foreigners

A určitě bychom také měli zmínit kurzy našeho jazyka pro cizince. Pokud my sami jedeme do cizí země a jazyk ne zrovna dokonale ovládáme, či dokonce vůbec, pak není nouze o perné chvilky. A tak stejně se mohou cítit cizinci, kteří přijedou k nám. Tak, jako my oceníme například kurzy angličtiny, tak oni zase ocení kurzy češtiny. I ty mohou probíhat ve skupince, nebo individuální formou. A první hodina výuky pro cizince? I ta může být zdarma, stejně jako u výuky cizího jazyka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23215 (zdravotnimagazin.cz#10388)


Přidat komentář