Plavání kojenců a batolat Náchod a okolí

Jestliže byste rádi zlepšili pohybový vývoj svého dítěte, posílili jeho zdraví a celkovou imunitu, nabízí se možnost zúčastnit se speciálního kurzu plavání pro kojence a batolata. Tyto kurzy jsou nejen cvičením, ale současně i hrou pro děti.

Plavání kojenců

V posledních letech se i v našich končinách rozšířilo plavání kojenců a batolat. I když se na plavání kojenců leckdy názory pediatrů rozcházejí, nelze upřít fakt, že se jedná o vhodnou pohybovou aktivitu, která významně pomáhá při psychosomatickém vývoji batolat, kojenců a také starších dětí. Plavání mimo jiné pozitivně ovlivňuje zdraví, správné dýchání, otužování a v neposlední řadě i spánek dítěte. Plavání s kojenci patří mezi vhodné pohybové aktivity již od šestinedělí. Pokud jste se pro takovou aktivitu vašeho dítěte rozhodli, je velice důležitý vhodný výběr plaveckého kurzu. Při výběru kurzu dbejte na to, aby instruktoři kojeneckého a batolecího plavání měli potřebné osvědčení o absolvování kurzu, které může vydávat pouze akreditované pracoviště.

Plavání kojenců

Přínos plavání pro kojence a batolata

Plavání rodičů s dětmi patří mezi moderní pohybové aktivity, které jsou vhodné po děti již od šestinedělí. Mezi hlavní přínosy takového plavání lze uvést především to, že výrazně napomáhá psychomotorickému vývoji jak batolat, tak i kojenců a starších dětí. Plavání kojenců a batolat s rodiči, pod dohledem vyškoleného a zkušeného instruktora, pozitivně ovlivňuje dýchání, trávení, spánek, a celkově zlepšují zdraví dítěte. Otužováním dítěte ve vodě se posiluje jeho imunita. Podle moderních výzkumů bylo prokázáno, že díky pobytu kojenců a malých dětí ve vodě, dochází ke zvýšení jejich koncentrace a pozornosti. Nelze nezmínit, že pobyt dětí s rodiči ve vodě utužuje vztah a důvěru dítěte k rodiči. Plavání také napomáhá držení těla dítěte a pomáhá odstraňovat vady spojené s pohybovým aparátem.

Jak vybrat nejlepší kurz plavání

I když zákony v České republice přímo nenařizují, aby provozovatel plavání měl k této činnosti speciální osvědčení, je dobré si nechat od instruktorů ukázat minimálně osvědčení o absolvování kurzu pro instruktory kojeneckého a batolecího plavání, které je vydáno akreditovaným pracovištěm. Před návštěvou takového kurzu je vhodné se napřed zajít na jeho průběh podívat, zkontrolovat celkové zázemí a profesionalitu výuky. Nezanedbatelnou roli při výběru kurzu plavání hraje samozřejmě i cena a jaké jsou podmínky v případě nemoci či jinak omluvitelné absenci dítěte. V dnešní době dokonce některé zdravotní pojišťovny poskytují po splnění určitých podmínek příspěvek na takové kurzy plavání miminek.

Plavání

Kdy začít s plaváním dítěte

S koupáním dítěte se často začíná již po šestinedělí v domácím prostředí ve velké vaně, což se doporučuje s ohledem na pocit bezpečí dítěte. Takový postup také dítě nějak nestresuje, rodiče se dobře a bezpečně naučí úchopovou techniku, kdy své dítě poprvé ponořují pod vodní hladinu. S klasickou výukou plavání se doporučuje začít ve 3 až 6 měsících věku dítěte. Jestliže dítě před plaváním ve velkém bazénu neprošlo doporučenou výukou ve velkém kyblíku či vaně, může být novým prostředím stresovanější, na což reaguje pláčem apod. I děti, které se v domácím prostředí rády koupou, mohou ve velkém bazénu plakat a bát se. Při takové reakci je velice důležité dítě do ničeho nenutit. Samotná voda v bazénu by měla mít teplotu okolo 28 až 30 stupňů. Poté co si děti přivyknou na domácí koupání ve vaně, je vhodné s nimi začít od 6. měsíce plavat v menších bazénech. Výhodou těchto kurzů je také to, že probíhají ve skupinkách a děti tak mají první příležitost být se svými vrstevníky.

Jak plavání s dětmi probíhá

Jak je již výše zmíněno, při volbě kurzu dbejte na to, aby byl veden certifikovanými instruktory. Kurzy plavání probíhají většinou v desetidenních cyklech, což znamená, že se plave jedenkrát týdně v předem stanovenou hodinu, po dobu deseti týdnů. Samotné plavání s rodiči trvá maximálně 30 minut. Děti jsou na kurzu rozdělené dle věku, pokročilosti a dalších kritérií, jako například psychomotorická vyspělost jedince, apod. Takto rozdělené skupinky by měly mít omezený počet účastníků, aby se mohla instruktorka všem plnohodnotně věnovat. V prvních lekcích plavání se klade důraz na zvládnutí základních cviků s dítětem, na dechová cvičení a potápění. Kurzy by měly probíhat hravou formou, za doprovodu písniček, říkanek, apod., aby se dítě psychicky uklidnilo a pobyt ve vodě jej bavil. Cviky jsou nastaveny tak, aby dítě bavily a současně rozvíjely a cvičily pohybovou zdatnost, rovnováhu a koordinaci. Takové cviky by měly být voleny od jednodušších po složitější. Při cvičení se používá nepřeberná škála pomůcek a hraček, mezi které patří například míče, nafukovací zvířátka, kruhy a mnoho dalšího.

Co je třeba mít na plavání s sebou

Na takové** kurzy plavání** si rodič s sebou vezme klasické vybavení na bazén, jako je platná plavenka, mýdlo, ručník, plavky, šampon, čistou obuv apod. Pokud s vámi půjde další osoba pouze jako doprovod, měla by mít sebou přezůvky, případně vhodné oblečení, jako jsou krátké kalhoty a tričko. Dítě musí mít při koupání plavky nebo plavkové plínky.

Plavecké potřeby

Proč se na takový kurz plavání s dítětem přihlásit

Jak je již v článku zmíněno, hlavním cílem návštěvy kurzu plavání pro kojence a batolata je jeho významný přínos pro zdraví a přirozený vývoj dítěte. Díky plavání přijde dítě do kontaktu se svými vrstevníky a i maminka si tímto způsobem může zpestřit mateřskou dovolenou a poznat nové přátele. Plavání také vede k prohloubení důvěry mezi dítětem a rodičem. Při plavání a pobytu ve vodě dochází k uvolnění svalů, které se při klasickém pohybu na souši tolik nezapojují. Vzhledem k tomu, že se plavání odehrává v duchu her a zábavy, zcela jistě bude kurz bavit nejen dítě, ale i vás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23198 (zdravotnimagazin.cz#10370)


Diskuze a zkušenosti

Danka | 04.08.2012 13:59
Re: Plavání kojenců a batolat - Náchod Taky jsme s malým chodily plavat a jde to poznat, vůbec se nebojí vody. Zdravý byl taky, ale když nastupil do školky tak to byl konec.Byl pořád na hromadě. Byla jsem z toho neštastná, doktorka mi doporučila at koupim imunit hlívu ústřičnou s mickey mousem. Každý den mu dám jednu cucavou tobolku, která mu chutná a je to v pohodě. Pomohlo to skvěle. Je tam u toho dárek.


Přidat komentář