Plavání kojenců a batolat - okr. Mělník

Plavání a cvičení představuje pro kojence a batolátka velmi příjemné zpestření a lákavé vybočení z jejich každodenního rituálu, aniž by si to takto malé děti uvědomovaly. Navíc je tento druh činnosti pro ně užitečný a zdraví prospěšný.

Maminky často přemýšlejí, jak by své děti zabavily, jak by jim zkrátily chvilky a jak by pro ně vymyslely zábavu, která je nadchne alespoň na chvilku. I samotné maminky by rády vyšly z každodenního stereotypu své mateřské dovolené, kde se každý den příliš neliší ode dne předchozího a následujícího. Kdo by nechtěl zažít něco uvolňujícího a jiného? Která z maminek by nechtěla přijít do styku i s jinou společností, než na kterou je dennodenně zvyklá? Které dítě netouží po kolektivu plném dětí? Právě všechny tyto požadavky dokáže dokonale splnit** plavání kojenců a batolat** nebo cvičení s miminky.

Plavání pro nejmenší

Děti mají rády vodu. Zvykly si na ni již v období prenatálním, tedy když byly u maminek v bříšku, a proto je pro ně většinou pobyt ve vodě příjemný a přirozený. Samozřejmě se najdou i takové děti, které vodu nemají rády a nevyhledávají ji a ve styku s ní se brání, ale to je potřeba samozřejmě vyzkoušet. Dítě dokonce již od 14 dnů svého věku dokáže doma ve vaně plavat pod vedením zkušené lektory kojeneckého plavání. To Vám může velmi pomoci při každodenním koupání miminka, dítě si hned ze začátku svého života vytvoří kladný vztah k vodě a zlepší si fyzickou kondici a otužilost.

Co je smyslem plavání kojenců a batolat?

Především je to umožnit malým dětem pohyb ve vodě a radost z něj. Děti velmi rády plavou, nechají se nadnášet, kopou nožičkami, milují, když jsou v těsném kontaktu se svou maminkou. Plavání je navíc i skvělou zdravotní prevencí, při níž dochází ke správnému psychomotorickému vývoji. Pokud dítě potřebuje rehabilitovat z důvodu různých vad, je plavání také správným doplňkem rehabilitační činnosti. Děti od půl roku do 3 let mají trochu jiný program než miminka stará jen pár týdnů do prvního půlroku. Takové děti se již můžou začít učit plavat samy, formou her se učí potápět, skákat do vody a komunikovat s ostatními dětmi, což jim ulehčí navazování kontaktů s druhými lidmi do budoucna. Plavecké kurzy jsou zkrátka vždy přizpůsobené věku dítěte a stupni jeho vývoje.

Jaký má plavání kojenců a batolat význam?

Plavání má mnoho předností, pro které stojí za to jej pravidelně absolvovat. Ovšem ze všech jeho výhod je nejhodnotnější psychický a citový dopad plavání na všechny členy rodiny. Dítě má z pohybu ve vodě, který probíhá v těsné blízkosti rodiče, radost a těší se z něj. Rodiče jsou totiž v rámci plavání "nuceni" se svému dítěti věnovat více, než vyžaduje základní péče. Je nutné dítě neustále držet a plnit pokyny instruktorky, aby plavání stoprocentně splnilo svůj účel. Tím se maminka i dítě vzájemně lépe poznávají a získávají si k sobě hlubší citové pouto.

Jaké výhody nabízí plavání kojenců a batolat?

Jak jsme si uvedli o odstavec výše, plavání má kladný psychický a citový vliv na rodiče i dítě. Prohlubuje se vzájemné porozumění a citové vazby. Dále dochází k fyzickému otužování organismu a děti, které do plavání chodí, jsou v porovnání s dětmi, které neplavou, prokazatelně otužilejší a tedy i zdravější. Plavání má vliv na psychomotorický vývoj miminka, rozvíjí jeho rovnováhu, koordinaci pohybů a orientační schopnosti dítěte. Plavání kojenců a batolat má samozřejmě význam pro záchranu života. Pokud dítě, které chodí pravidelně do plavání a spadne do vody, bude reagovat podstatně klidněji, nemusí dostat šokovou reakci jako dítě, které na vodu není zvyklé. Plavání dokáže příjemně zpestřit denní režim rodičů a dětí. Dítě také tento kurz připraví na vstup do kolektivu, kdy si postupně zvyká na své vrstevníky, na ostatní dospělé a na lidi kolem sebe. Miminko se již v útlém věku naučí spolupracovat, být bystré a soustředit se. Plavání prospívá i spánku dítěte a má dobrý vliv na chuť k jídlu.

Kdy začít s plaváním kojenců?

S plaváním se doporučuje začít hned od narození, dítě si tak na vodu přirozeně zvykne, adaptuje se a voda v něm nevyvolává strach. Dítě je ve vodě nadlehčováno, díky čemuž se samozřejmě i snadněji pohybuje a lépe se rozvíjí. Čím dřív začnou rodiče s dětmi chodit do plavání, tím rychleji získávají cenné informace v oblasti správné manipulace s dítětem a jeho psychomotorickým vývojem. Tudíž čím dříve se začne s dítětem plavat, tím lépe. Ovšem raději i později, než vůbec. Dítě ve svém prvním roce života prochází svým nejbouřlivějším vývojem a první měsíce a roky jeho života jsou zároveň i jeho nejdůležitějším obdobím, kdy se formuje základ citů, vztahů a návyků.

Cvičení s dětmi

Cvičení přináší dětem mnoho výhod. Cvičení zahrnuje pohybové aktivity, které podporují motorický vývoj dítěte, který by dítě mělo zvládnout v daném vývojovém období. Dále zahrnuje pohybové aktivity pro podporu motorického vývoje dítěte, říkadla, písničky a hraní, které podporuje koordinaci. Ve skupinkách cvičí děti, které jsou zhruba stejně staré. Do skupinky může dítě přistoupit kdykoliv, není nutné čekat na zahájení dalšího kurzu.

Proč s dětmi cvičit?

Cvičení je jak pro kojence, tak i pro batolátka. Děti cvičí se svými rodiči a tím se upevňuje vzájemné pouto a narůstá důvěra mezi dítětem a rodičem. Dítě se od úplného začátku učí správnému držení těla, posiluje se, protahuje se a zlepšuje se celková koordinace pohybů. Cvičení probíhá za doprovodu písniček a říkadel, které se dětem jednak líbí a jednak je povzbuzují a motivují k činnosti. Cvičení s miminky podporuje i správný tělesný a duševní rozvoj, jemnou a hrubou motoriku a sociální vazby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23214 (zdravotnimagazin.cz#10387)


Diskuze a zkušenosti

Petra | 11.08.2012 20:09
Re: Plavání kojenců a batolat - okr. Mělník Krásný článek :-)


Přidat komentář