Plavání kojenců a batolat - Prostějov

Každý rodič chce pro své miminko to nejlepší, zvláště pokud by se mělo jednat o posílení jeho zdraví. Jednou z možností jak posílit zdraví a celkovou imunitu miminka společně se zlepšením jeho pohybových schopností, je návštěva kurzu plavání.

Plavání kojenců a batolat

Plavání kojenců a batolat patří mezi stále oblíbenější aktivity, které vedou k celkovému rozvoji miminka. I když nemusí být názory pediatrů ohledně této aktivity jednotné, jisté je, že díky takovému plavání se dle výzkumů u dítěte významně rozvíjí zejména psychomotorické schopnosti. Plavání kojenců a batolat probíhá většinou formou kurzů,při kterých si dítě s rodičem v bazénu hraje, poslouchá písničky, říkadla, apod. Při volbě kurzu je nutné dbát na to, aby probíhal pod dohledem zkušeného a zejména certifikovaného instruktora. Jestliže si nebudete správnou volbou kurzu jisti, není nic jednoduššího, než se na plavání zajít podívat a ověřit si jeho kvalitu na vlastní oči. Plaváním se u kojenců rozvíjí nejen pohybové schopnosti, ale celkově se utužuje jejich zdraví, imunita a v neposlední řadě dochází k jejich otužování.

Přínos plavání pro kojence a batolata

Jak je již výše uvedeno, plavání kojenců a batolat má výrazný vliv především na jejich psychomotorický vývoj. Podle nejnovějších výzkumů bylo mimo jiné prokázáno, že plavání miminek ve vodě zvyšuje jejich pozornost a koncentraci. Plaváním v bazénu se dítě otužuje a zlepšuje se jeho imunita. Ve vodě se zlepšuje u miminek koordinace pohybů a posilují se svalové partie, které při klasickém pohybu na souši zůstávají téměř nečinné. Při plavání se posilují u dítěte břišní svaly, stehenní, svaly páteřního korzetu či vzpřimovače. Správným plaváním pod dohledem vyškoleného instruktora se také pozitivně ovlivňuje správné dýchání dítěte, díky čemuž se může dokonce i potápět a v neposlední řadě se ovlivňuje i jeho spánek. Je třeba také uvést, že pobytem dětí ve vodě se prohlubuje jeho vztah a důvěra k rodičům. Aby bylo plavání skutečně zdraví prospěšné, je třeba svěřit se do rukou zkušených profesionálů. Prostřednictvím plavání je možné u dítěte odstranit nebo zlepšit některé vady, spojené s pohybovým aparátem. Návštěvou kurzů plavání se maminky naučí správnou manipulaci s dítětem, dozví se na co si dávat pozor a mohou se zde spřátelit s jinými maminkami.

Jak kurzy plavání probíhají

Kurzy plavání kojenců a batolat probíhají většinou v desetitýdenních cyklech, což znamená, že se v následujících deseti týdnech jednou týdně, v předem danou hodinu plave. Samotné plavání trvá přibližně třicet minut, přičemž se hrají nejrůznější hry, používají se dětská říkadla apod., vše za doprovodu písniček, aby byla navozena klidná atmosféra a dítě se tak psychicky

zklidnilo. Ve většině kurzů bývají děti rozděleny dle věku nebo pokročilosti. V počátečních fázích kurzů si maminky osvojí správné držení dětí, základní polohy, dechová cvičení a další. Cviky jsou nastaveny tak, aby plavání dětí bavilo a zároveň se rozvíjela jejich pohybová koordinace a utužovalo se jejich zdraví. Kurz by měl mít pouze tolik účastníků, aby se jim mohl instruktor opravdu plnohodnotně věnovat. Během plavání se používají nejrůznější pomůcky, nafukovací zvířátka, míče, destičky a mnoho dalšího. Kurz by měl být koncipován tak, abyste po případné absenci mohli bez nějakých problémů v kurzu pokračovat.

V kterém věku začít s plaváním miminek

S koupáním dítěte je možné začít již po šesti týdnech jeho života, avšak nejlépe v domácím prostředí ve velké vaně. Plavání ve vaně pod dohledem odborníka může probíhat jak ve specializovaných provozovnách, tak i v místě vašeho bydliště. Ve vaně se naučíte správnou manipulaci s miminkem, přičemž si dítě na vodu pomalu zvyká a přechod do velkého bazénu pro něj nebude až tak velký šok. Jakmile dítě dosáhne šesti týdnů věku, je možné začít navštěvovat kurz v bazénu. Klidně se může stát, že dítě v bazénu bude plakat, navzdory tomu, že se doma koupe rádo. Velice důležité je postupovat při plavání zcela nenásilně a děťátko do ničeho příliš nenutit. Postupně si dítě na bazén přivykne a bude mít s plavání radost. Při plavání se dítě potápí, při plavání si hraje.

Podmínky pro účast v kurzu plavání kojenců a batolat

I když nejsou pro účast na kurzu dány nějaké zásadní podmínky, přece se určitá omezení najdou. V první řadě musí být vaše dítě zcela zdravé, což znamená, že není možné jít** plavat s kojencem**, který je nachlazený, má chřipku apod. Dobrý zdravotní stav musí mít samozřejmě také doprovázející rodič, aby se zamezilo možnému nakažení dalších účastníků kurzu. Je velice vhodné, aby bylo vaše dítě také dostatečně odpočaté nebo neplakalo hlady. Většina společností organizující plavání malých dětí vám dá společně s přihláškou čestné prohlášení o zdravotním stavu. Pokud má vaše miminko nějakou vrozenou vadu, nebo onemocnění, je lepší o účasti na takovém plavání informovat lékaře. Během plavání je nutné, aby mělo dítě na sobě plavky nebo jednorázové plavací plenky. Samozřejmostí jsou klasické potřeby na bazén, mezi které patří osuška, mýdlo, dětská kosmetika, náhradní plenky, apod. Při účasti na kurzu je nezbytné dodržovat hygienické zásady. Na plavání se může s vámi přijít podívat i jiná osoba, pro kterou platí stejné zásady jako pro vás, což znamená, že musí být zcela zdravá, apod.

Plavání a postižení

Kromě přínosu pro zdravé děti, je třeba uvést, že plavání kojenců a batolat je vhodné také při určitých zdravotních postiženích. Plavání pod dohledem vyškoleného instruktora je často významným podpůrným prostředkem pro rehabilitaci a zlepšení stavu. Díky takovému plavání může dojít ke zlepšení vývojového opoždění, k podpoře psychického a sociálního vývoje dítěte apod. Při účasti na plavání s kojenci a batolaty je třeba mít na paměti, že se jedná o podpůrný prostředek, který nesmí nahradit profesionální rehabilitační péči.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23209 (zdravotnimagazin.cz#10382)


Přidat komentář