Plavání kojenců a batolat v okrese Benešov

Co obnáší kurzy plavání kojenců a batolat? Jaký má vliv pobyt ve vodě na dítě a jeho psychiku? Proč se stalo plavání miminek tak oblíbenou činností? Pojďme si odpovědět na tyto otázky.

Plavání miminek

Zatímco v minulosti mohl kurz s názvem** Plavání miminek** vyvolávat u maminek pochybnosti, v současnosti se mnoho rodin s malými dětmi rozhoduje právě pro tyto typy kurzů na základě velkého množství pozitiv, které přináší nejen dětem, ale také zbytku rodiny.*** *Plavání se tak stalo nejběžnější aktivitou, které se účastní rodiče s kojenci a batolaty. Ptáte se, jaký je ideální čas pro začátek tohoto kurzu? Začít můžete již velmi brzy, např. v šesti týdnech vašeho dítěte. Rodiče s takto malými dětmi většinou nechodí do běžného bazénu, ale do van s teplejší vodou. Přibližně v 6 měsících již můžete začít navštěvovat kurzy společně s ostatními dětmi v běžném bazénu. Jeden kurz může být složen např. z 8 dětí, které doprovází jeden nebo oba rodiče. V každém kurzu by měly být děti přibližně ve stejném věku a se stejným stupněm pokročilosti.

Jak probíhá plavání miminek

Plavání miminek vedou zkušení instruktoři. Rodiče pod vedením instruktora provádí s dítětem ve vodě různě na sebe navazující cviky. Cvičení se může doprovázet písničkami a básničkami. Během kurzu se také používají různé pomůcky. Děti si postupně zvykají na vodu, učí se nové věci a neustále se zdokonalují. V současné době najdeme kurzy plavání miminek v každém větším městě. Jednoduše se stačí informovat a zjistit si vše potřebné.

Jaké má plavání miminek pozitiva

Plavání je ideální sportovní činností nejen pro děti. Také osoby, které nechtějí příliš zatěžovat klouby nebo mají nadváhu, mohou ocenit výhody, které pohyb ve vodě nabízí. Ale vraťme se k tomu, jak působí plavání na děti. Ve vodě dítě přirozenou a zábavnou formou posiluje všechny svalové skupiny. Pobyt ve vodě přispívá k celkovému psychomotorickému vývoji. Kromě toho pozitivního vlivu na fyzickou stránku, je plavání také aktivita, během které dochází k navázání sociálních kontaktů. Dítě přichází do nového prostředí a seznamuje s dalšími dětmi a také jinými osobami. Nesmíme zapomenout, že lekce plavání kojenců nebo batolat také přispívají k rozvoji vztahu mezi rodičem a dítětem.

Jedním z nejvýraznějších plusů, které** plavání miminek** přináší, je že vaše dítě nebude mít strach z vody. Děti si na nové prostředí velice rychle zvyknou a v budoucnosti se nebudou obávat povinného plavání se školou, jak by tomu mohlo být, kdyby na lekce plavání nechodily. Děti, které chodí již od útlého věku plavat, jsou také ve srovnání se svými vrstevníky mnohem více otužilé. Děti, které se účastní kurzu plavání, jsou také zdravější a lépe se vyvíjí po psychomotorické stránce. Kurzy plavání mohou vašemu dítěti přinést vyšší pohybovou zdatnost, bystrost, vnímavost. Plavání má příznivý vliv na spánek, děti mají poté větší chuť na jídlo. A tento druh pohybu působí také pozitivně na bolavé bříško. Také pro děti s tělesným postižením se může stát plavání společně s další rehabilitací velmi přínosné.

Dítě si samozřejmě pohyb ve vodě naplno užívá. Těší jej blízkost jeho rodiny. Většina kurzů si klade za cíl vytvořit** kladný vztah dítěte k vodě** a postupně jej naučit základní plavecké dovednosti jako je udržení rovnováhy ve vodě, splývání, potápění, plavecké dýchání, pády a skoky do vody. Všechny tyto činnosti se nacvičují formou hry, za doprovodu básniček říkánek, písniček a teprve ve chvíli, kdy je na ně dítě připraveno.

Zajímavosti o plavání miminek

Různé výzkumy, které se zabývaly plaváním miminek, ukázaly, že voda podporuje koncentraci dítěte, dále také jeho vnímání a pomáhá rozvíjet motorické schopnosti. Kurzy plavání pro miminka pomáhají rozvíjet sociální, citový a fyzický vývoj. Děti, které začnou plavat již před 12 měsícem, jsou poté ve vodě velmi klidné a uvolněné.

Mnoho miminek se dokáže pod vodou pohybovat ještě dříve, než začnou chodit. Dítě je ve vodě schopno dělat pohyby, které na souši nedokáže, může se tak lépe rozvíjet po stránce motorické. Děti také milují volnost, kterou jim plavání nabízí. Během pobytu v bazénu je neomezují plenky a oblečení a nic jim nebrání ve volném pohybu. Vy sami budete moci pozorovat, jak vaše dítě zlepšuje koordinaci pohybů, zvyšuje svou sílu, výdrž a dechovou kapacitu.

Během lekce plavání se dítě nemusí dělit o pozornost svých rodičů s nikým nebo něčím jiným. V této chvíli jde skutečně jen o dítě a jeho rodinu. Lekce plavání dávají dítěti možnost učit se nové věci a poznávat nové lidi. Dítě získává zkušenosti a tím pádem má menší strach z nových situací. Kurzy plavání mohou být prvním společenským zážitkem mimo domov a velmi příjemným zpestřením běžného života. To vše má příznivý vliv nejen na dítě, ale také na maminku, která nebude izolovaná v domácím prostředí a může se podělit o své starosti a radosti s jinými. Proudění a dotek vody způsobuje, že si dítě lépe uvědomuje samo sebe. Kurzy plavání mají mnohé výhody, teď již záleží jen na vás a vašem dítěti, zda vás zaujmou či ne.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23219 (zdravotnimagazin.cz#10392)


Přidat komentář