Porod doma

Rozhodujete se, jestli rodit doma či v porodnici? Na jednu stranu poskytuje domácí porod soukromí a známé prostředí, na druhou stranu se v případě jakékoliv komplikace můžete ocitnout na hranici života a smrti. A nejen vy, ale také vaše dítě.

Údajně už to, jak přicházíme na svět, ovlivní náš budoucí život. Téma domácích porodů se v České republice probírá médii takřka denně. Tyto porody se často setkávají s nevolí lékařů a předsudky zasloužilých matek. Na porodní asistentky se dívá jako na šarlatánky a celý tento proces připomíná hon na čarodějnice. Jenže ženy, které se rozhodnou pro domácí porod, považují porod za celoživotní zážitek, chtějí si ho užít se vším všudy po boku svých blízkých a v domácím prostředí, které znají. Ženy, které rodí v nemocnici, jsou ve většině případů znechuceny nemocničním přístupem a zažívají negativní zkušenost.

Domácí porod - proč ano?

Porod doma může být pro ženu naprosto unikátní zážitek stejně jako pro otce dítěte. Pokud matka v pořádku odrodí doma, zavalí ji pocit energie a radosti. K domácímu porodu je vždy přivolána porodní asistentka, tzv. dula, která ženě pomůže zvládnout kontrakce, poskytne jí pohodlí a aktivní účast. Zároveň jí poradí s nejefektnější polohou pro správný porod. Tyto asistentky jsou vzdělané, zkušené a dokáží včas zareagovat v situaci, kdy se zdá být porod složitý a matku je třeba zavést ihned do nemocnice. Asistentky se také při porodu zabývají jemnou masáží periney a není tak nutný nástřih hráze, který lékař při porodu provádí rutinně.** Jaká jsou tedy největší pozitiva domácího porodu?** Rozhodně přirozený porod. Nemusíte nikam spěchat ani zbytečně tlačit. Nikdo Vás nebude nutit k injekcím, které nechcete. Vaše dítě přijde na svět samo v okamžik, ve který bude chtít a nikoliv v čas, který mu bude určen lékařem. Výhodou je bezesporu také domácí prostředí, které znáte a nestresuje Vás. Velkým pozitivem je i intimita. Sestry ani lékař kolem vás nebude kroužit a pozorovat vás. Nemusíte se před nikým stydět. Vyhnete se také zbytečnému stresu, který je v nemocnici takřka nutný. Musíte se totiž před porodem věnovat papírování, registraci, klystýru a připojením na monitor. Doma si vše korigujete sama. Nezbytnou součástí porodu je také kontakt s dítětem. V nemocnici je Vám miminko po porodu odebráno, aby se mohlo změřit a zkontrolovat. Nejméně dvě hodiny jste naprosto sama bez dítěte na pokoji, abyste si odpočinula. Doma toto rozhodně nehrozí. Miminko od vás nemusí ani na minutu.

Domácí porod - proč ne?

Jak jsme již zmínili, v České republice jsou domácí porody netolerovány. Pokud jste se rozhodla rodit doma, budete nejspíš společností posuzována jako nesvědomitá a sobecká matka. Jaké jsou hlavní nevýhody domácího porodu? Komplikace! U domácího porodu hrozí daleko větší zdravotní komplikace, kdy je nutné ihned přivolat záchranku, jinak mohou dítěti i matce přivodit fatální následky. Dítě může mít v děloze omotanou šňůru kolem krku nebo být otočené hlavou nahoru. Matka také může velmi silně krvácet a ztratit hodně krve. Důležitý je výběr zkušené porodní asistentky. Pokud si žena vybere asistentku bez zkušeností, riskuje vlastní život i život dítěte. Porod může být navíc velmi bolestivý. Další nevýhodou je fakt, že rodíte bez anestetik. Bolest vás může natolik vysílit, že svůj porod ohrozíte.

Porod doma je vhodný pro všechny rodičky, které jsou zdravé a netrpí těhotenskými problémy. Je důležité probrat své přání s pediatrem, který si přijde dítě hned po porodu prohlédnout. Odměna porodní asistentky činí od 5000-12000 korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23302 (zdravotnimagazin.cz#10475)


Přidat komentář