Řádné vyšetření během těhotenství

Jestliže má lékař podezření, jste starší 35 let nebo máte v rodině nějakou vývojovou vadu, pošle Vás na podrobnější testy. Ve většině případech se provádí amniocentéza, kdy se odebere vzorek plodové vody tenkou jehlou.

Vyšetření

Na první vyšetření, kde lékař ověří těhotenství, můžete jít kdykoliv, ale stihnout byste to měla do osmého týdne od početí dítěte. Zde Vás bude čekat několik vyšetření najednou:

 

  • Ultrazvuk – pomůže lékaři určit těhotenství, zjistí uložení, stáří a počet embryí
  • Krevní test – určí přítomnost těhotenského hormonu
  • Odběr buněk z hrdla dělohy – posílá se na cytologii
  • Měření krevního tlaku
  • Zvážení

Ani jednoho z těchto vyšetření se nemusíte obávat, nejsou nijak nepříjemná a ani nebolí. Při první návštěvě dostanete těhotenskou průkazku, do niž bude lékař zaznamenávat nálezy a výsledky vyšetření během těhotenství.

 

Do konce sedmého měsíce žena absolvuje pravidelnou lékařskou prohlídku každý čtvrtý až šestý týden. Od sedmého měsíce jsou prohlídky častější, podle uvážení lékaře.

Další vyšetření

  • EKG
  • Zubní prohlídka
  • Prohlídka u praktického lékaře

Váš gynekolog potřebuje všechny výsledky z těchto vyšetření, aby měl těhotenství zcela pod kontrolou (co kdyby se jednalo o mimoděložní těhotenství?).

Genetická vyšetření

Genetická vyšetření jsou potřebná k tomu, aby se vyloučily vrozené vývojové vady dítěte. Některá tato vyšetření lékaři provádějí již během ultrazvuku. Jestliže má lékař podezření, jste starší 35 let nebo máte v rodině nějakou vývojovou vadu, pošle Vás na podrobnější testy. Ve většině případech se provádí amniocentéza, kdy se odebere vzorek plodové vody tenkou jehlou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22129 (zdravotnimagazin.cz#6290)


Přidat komentář