Těhotenství - příznaky a symptomy

Jisté známky těhotenství představují objektivní průkaz plodu a jeho projevů klinickými metodami. Změna nálady, pocit napětí v prsech, sklon k závratím ještě těhotenské příznaky být nemusí.

Symptomy těhotenství se podle průkaznosti označují jako nejisté, pravděpodobné a jisté.

Těhotenství - nejisté známky těhotenství

Nejisté známky těhotenství jsou vyvolány změnami v neurovegetativním systému a projevují se jako celkové změny:

 • střídání nálad
 • únavnost
 • sklon k závratím a mdlobám, zejména v přeplněných místnostech
 • projevy poruch trávicího ústrojí
 • ranní nevolností až zvracením
 • zvýšeným sliněním, změnami chutí
 • pocit napětí v prsech, zvětšení prsů
 • zvětšení objemu krku
 • časté nucení k močení
 • přetrvávání hypertermické (zvýšené) fáze bazální teploty po termínu očekávané menstruace.

Těhotenství - pravděpodobné známky těhotenství

Pravděpodobné známky těhotenství jsou vesměs příznaky projevující se na rodidlech, např:

 • vynechání očekávané menstruace – amenorea
 • slabší krvácení v termínu menstruace po dobu jednoho i více měsíců

Těhotenství - jisté známky těhotenství

Jisté známky těhotenství představují objektivní průkaz plodu a jeho projevů klinickými metodami (bez laboratorních a přístrojových vyšetření):

 • ozvy plodového srdce
 • pohyby plodu
 • hmatání plodu nebo jeho částí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22786 (zdravotnimagazin.cz#7717)


Přidat komentář