Umělé oplodnění - Brno

Zplození dítěte je dnes stále obtížnější. Přesto, že se mnoho párů snaží počít dítě přirozenou cestou, stále častěji se jim to nedaří. Přirozené oplodnění již dávno není považováno za samozřejmý proces, stává se spíše štěstím.

Ne každý pár má to štěstí zplodit dítě přirozenou cestou. Bohužel párů, kterým se přirozené početí nedaří, v dnešní době neustále přibývá. O neplodnosti můžeme hovořit v případě, kdy se ženě ani po ročním pravidelném nechráněném sexuálním životě nepodaří otěhotnět. Po této době se ženě doporučuje vyhledat odborníka, který zjistí příčinu neplodnosti. Ne všechny případy končí umělým oplodněním. Stále je mnoho těch párů, které trpí pouze lehkou poruchou, kterou je možné odstranit úpravou životosprávy nebo předepsáním správných léků. Bohužel je ale mnoho i těch párů, u nichž je příčina neplodnosti složitější a je nutné ji řešit individuálně. Naštěstí moderní medicína nabízí v současné moderní době celou řadu metod asistované reprodukce, které umožňují téměř úplně každému párů zplodit své vlastní dítě a splnit si tak svůj životní sen, díky němuž konečně najdou smysl svého života. Neplodnost postihuje téměř rovnoměrně ženy i muže. Někdy jsou však důvody neplodnosti neznámé a těžko prokazatelné. Rozhodně však neplodnost představuje pro mnoho párů velmi závažný problém. Co je při léčbě neplodnosti velmi důležité, je psychická podpora páru nejen ze strany ošetřujícího lékaře, ale také ze strany rodiny.** Psychická pohoda** je pro úspěšnost léčby velmi důležitá.

Miminko

 

Jaké jsou příčiny neplodnosti u žen?

Aktuální problém neplodnosti má mnoho příčin. Poruchy neplodnosti nastávají jak u žen, tak i u mužů. Jestliže se v průběhu jednoho roku ženě nepodařilo otěhotnět, měli by oba z páru podstoupit vyšetření, při kterém se zjistí, na čí straně je problém a jaký bude způsob jeho nejefektnějšího řešení. Včasné vyšetření totiž přispěje k urychlení řešení problému a zároveň i ušetří mnoho energie obou partnerů. Mezi nejčastější** příčiny neplodnosti u žen** patří věk ženy nad 30 let, anatomické problémy, kterými často jsou neprůchodnost vejcovodů, genetické příčiny, hormonální poruchy, které mají za následek poruchy ovulace, abnormálně hustý cervikální hlen, imunologické poruchy, v důsledku kterých žena vytváří silné protilátky proti spermiím, problémem jsou také nádorová onemocnění, špatný životní styl a životospráva.

Příčiny neplodnosti u mužů

U mužů často dochází k tvorbě abnormálních spermií nebo ejakulát obsahuje malé množství spermií. Dalším problémem je nevhodný životný styl, jako je konzumace alkoholu, kouření, stres, drogy, nedostatek pohybové aktivity, nadváha, špatná strava. Hodnocení** plodnosti muže** z pohledu spermií se provádí pomocí spermiogramu.

K oplodnění dochází spojením vajíčka a spermie. Jestliže během jednoho roku v přirozeném cyklu ženy nedojde k oplození vajíčka spermií partnera, tedy nedojde k těhotenství, může být vhodným, nebo také jediným řešením umělé oplodnění. Po zjištění příčiny neplodnosti u páru se stanoví postup léčby.

Umělé oplodnění

Nemožnost otěhotnět přirozenou cestou

Pro každý pár je dosti nepříjemné, pokud se jim, ať už z jakéhokoliv důvodu, nedaří přirozeně otěhotnět. Když je ze zjištěných zdravotních důvodů dosti pravděpodobné, že se ženě přirozeným způsobem otěhotnět nepodaří, může dojít na řadu umělé oplodnění. Jedná se o způsob oplodnění, který probíhá mimo tělo ženy. Po hormonální stimulaci vaječníků dochází k odběru vajíček, která se následně oplodní spermiemi partnera v laboratorních podmínkách. Poté, co jsou vajíčka úspěšně oplozena, se již jako embrya po několikadenní kultivaci vloží do dělohy. Pokud se alespoň jedno z vložených embryí implantuje v děložní sliznici, může začít těhotenství. Naději na úspěch umělého oplodnění mají především ty ženy, jejichž věk je nižší než 35 let, dále ženy, u nichž minimálně jeden z vaječníků je funkční, stejně jako děloha, a pokud má muž spermie nebo se alespoň  spermie ve varlatech tvoří.

Pro páry, kdy u ženy nedochází k tvorbě vajíček ať už z důvodu vyššího věku nebo genetické dispozice, u partnera nejsou nalezeny spermie nebo je nositelem genetické poruchy je řešením v léčbě pomocí asistované reprodukce dárcovský programu, který zahrnuje léčbu neplodnosti pomocí darovaných vajíček, darovaných spermií nebo přímo darovaných embryí.

Šťastná rodina

Jak probíhá umělé oplodnění?

Pro získání dostatečného počtu vajíček je třeba vaječník hormonálně nastimulovat. Růst folikulů na vaječnících je kontrolován pod ultrazvukem. Následně se v celkové krátkodobé anestezii odebere folikulární tekutina obsahující vajíčka. Získaná vajíčka se oplozují spermiemi. Vzniklá embrya se kultivují v embryologické laboratoři a za 3 až 5 dnů se přenese jedno nebo dvě embrya do dělohy ženy. Pokud je během kultivace získáno více embryí dobré kvality, je možné embrya, která nejsou určena k přenosu zamrazit.

Embrya se zavádí do dělohy tenkým katetrem. Přenos je** bezbolestný a nenáročný výkon**, který lze přirovnat k běžné gynekologické prohlídce. Za 14 dní po transferu je možné zjistit, zda byla léčba úspěšná a došlo k implantaci embrya jednoduchým močovým testem, který je možné zakoupit v každé lékárně.

Jaká je šance na otěhotnění po umělém oplodnění?

Po jednom** umělém oplodnění** je šance na otěhotnění při úspěšném přenosu 35 - 55 %. Záleží na kvalitě zárodečných buněk a stáří léčené ženy. Po 35. roce věku naděje na úspěšné umělé oplodnění spíše klesají. Máte-li na výběr, neodkládejte založení rodiny na pozdější dobu. Každá doba je pro miminko vhodná, i když se Vám to nemusí zprvu zdát.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23194 (zdravotnimagazin.cz#10366)


Přidat komentář