Umělé oplodnění - Hradec Králové, Pardubice, Jihlava

Snažíte se mít dítě? I přes veškeré snažení se vám stále nedaří počít? Pokud se přesto nevzdáváte a hledáte další možnosti, pak pro vás máme informace o asistované reprodukci a léčbě neplodnosti.

Snažíte se již delší dobu o dítě, ale ani přes veškerou snahu se vám stále nedaří otěhotnět? Máte pocit, že příroda je proti vám? Zdá se vám, že se proti vám spikla nepřízeň osudu? Neztrácejte naději. Mnoha párům, kterým se také dlouho nedařilo počít potomka, se dítě nakonec přeci jen narodilo. V některých případech může pomoci úprava životosprávy, v jiných to chce prostě jen pořádnou trpělivost a nakonec dojde k početí i bez nějakých zjevných zásahů do zvyklostí partnerů. Jsou však i případy, kdy se partneři snaží o dítě velmi dlouho, žijí zdravým způsobem života, zkoušejí různé tipy a rady a i přesto všechno se jim stále nedaří mít dítě. Pokud také patříte k těm, kteří si velmi přejí mít potomka, ale nedaří se vám to, můžete vyzkoušet asistovanou reprodukci, neboli tzv. umělé oplodnění.

Umělé oplodnění

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce je medicínské odvětví, které se zaměřuje na umožnění těhotenství těm párům, kterým se nedaří otěhotnět přirozenou cestou. Asistovaná reprodukce existuje již poměrně dlouhou dobu – málo kdo ví, že první dítě narozené díky umělému oplodnění se narodilo již v roce 1978 – od té doby uplynulo již neskutečných 44 let. Jen o čtyři roky později se z umělého oplodnění narodilo první dítě v Československu. První centrum asistované reprodukce pro veřejnost u nás vzniklo v roce 1991. Bohužel ani dnešní moderní věda nedokáže dát stoprocentní záruku, že umělé oplodnění vždy vyjde a žena otěhotní. V některých případech je příroda silnější a ani moderní věda proti ní nic nezmůže. Přesto než se úplně vzdát, je stále lepší možností vyzkoušet umělé oplodnění, i když ani ono nezaručuje stoprocentní úspěch.

Léčba neplodnosti v centru asistované reprodukce

Protože důvody neplodnosti bývají u různých párů různé, vyžaduje** léčba neplodnosti** vždy individuální přístup k léčenému páru. Někdy může být pár neplodný kvůli poruchám plodnosti muže, jindy může být problém s plodností na straně ženy, popřípadě mohou mít určité problémy s plodností oba partneři. Z tohoto důvodu se při léčbě neplodnosti páru vždy postupuje s přihlédnutím ke specifikům páru a samozřejmě velmi citlivě, neboť jde o intimní a osobní záležitost. Pro léčbu neplodnosti, resp. pro umělé oplodnění se využívají různé techniky a způsoby reprodukční medicíny. Mezi ty nejčastěji používané patří v současnosti například tyto:

  • Indukce ovulace a monitorování cyklu – při tomto způsobu léčby se sleduje vývoj vajíčka pomocí ultrazvukového vyšetření. Následuje podání léku, který zajistí uvolnění vajíčka z vaječníku.
  • Partnerská inseminace – v období ovulace ženy se spermie partnera zavedou speciálním katetrem do dělohy ženy.
  • Inseminace od anonymního dárce (IUI) – postup umělého oplodnění je stejný jako v předchozím případě, ovšem používají se spermie od anonymního dárce.
  • umělé oplodnění metodou IVF – po hormonální stimulaci vaječníků se ženě odeberou vajíčka, která se v laboratorních podmínkách spojí se spermiemi partnera, případně se spermiemi anonymního dárce. Vzniklá embrya se poté v omezeném počtu zavádějí zpět do dělohy ženy.
  • Asistovaný hatching (AH) – v laboratorních podmínkách se částečně naruší obal vyvíjejícího se embrya, díky čemuž by se mělo po zavedení embrya do dělohy ženy usnadnit uchycení embrya v děloze.
  • a další metody...

Centrum asistované reprodukce

Pomůže asistovaná reprodukce všem párům?

Přestože ani moderní věda nedokáže stoprocentně zaručit početí, čísla mluví jasně. Každý rok v České republice díky asistované reprodukci otěhotní přibližně 9000 žen, což rozhodně není zanedbatelné číslo. Naděje, že i vám se přes všechny problémy a útrapy díky asistované reprodukci nakonec podaří počít potomka, je tak určitě značná.

Existuje horní věková hranice ženy pro umělé oplodnění?

Neexistuje jednoznačná horní věková hranice ženy pro asistovanou reprodukci, ani žádná oficiální etická norma. Statistiky však udávají, že umělé oplodnění ženy po čtyřicátém roce věku bez toho, aniž by pro** otěhotnění** byly požity cizí darovaná vajíčka, je velmi málo úspěšné – je to způsobeno stárnutím genetického základu pohlavních buněk. Proto se asistovaná reprodukce nedoporučuje těm ženám po čtyřicátém roce věku, které chtějí k otěhotnění použít vlastní vajíčko. Z tohoto důvodu se zdravotní pojišťovny zpravidla nepodílí na uhrazení asistované reprodukce žen starších 39 let, které chtějí použít vlastní vajíčko. Ovšem podmínky zdravotních pojišťoven jsou různé a také se občas mění, proto si raději zjistěte aktuální podmínky Vaší zdravotní pojišťovny.

Šťastná rodina

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23191 (zdravotnimagazin.cz#10363)


Přidat komentář