Umělé oplodnění - Praha 7

Neplodnost trápí v současné době stále více mladých párů. Mnohdy se jim nedaří počít dítě přirozenou cestou ani po mnoho let. Možností pro ně může být umělé oplodnění, díky kterému lze prožít plnohodnotný život po boku svých dětí.

Umělé oplodnění

V dnešní době se neplodnost netýká jen nepatrně malého počtu lidí, jak tomu bývalo dřív, ale postihuje asi** 15% párů**. Neplodnost se stala velmi významným problémem především v hospodářsky vyspělých státech světa, kde procento neplodných párů neustále mírně stoupá. Světová zdravotnická organizace neplodnost považuje za nemoc, kterou je potřeba léčit v případě, že pár chce na svět přivést dítě. Neplodnost bývá definována jako stav, kdy se při pravidelném pohlavním styku nepodaří ženě otěhotnět a to v průběhu jednoho roku. Sami si odpovězte, zda znáte ve svém okolí páry, kterým se do jednoho roku otěhotnět nepodařilo. Takových je opravdu spousta. Samozřejmě není nutné bezprostředně po prvním roce snažení zvolit variantu** umělého oplodnění,** ale minimálně by se o této skutečnosti měl dovědět ošetřující gynekolog, který sám navrhne další postupy, které by mohly pomoci ženě přirozeně otěhotnět.

Historie umělého oplodnění

Úplně první dítě se ženě po provedení umělého oplodnění narodilo již v roce 1978. Bylo to v Anglii. Od té doby se postupy asistované reprodukce velmi rapidním způsobem zdokonalovaly. Na danou problematiku byla provedena celá řada odborných výzkumů, která přinesla mnoho důležitých informací. Postupně tak vznikl nový obor, zvaný reprodukční medicína. V dnešní době je reprodukční medicína na tak vysoké úrovni, že neplodným párům dává vysoké šance, že budou mít také své vlastní dítě.

Umělé oplodnění

Léčba neplodnosti

Léčba neplodnosti je velmi náročnou léčbou, nejen po stránce fyzické, neboť se jedná o velký zásah do těla a organismu, ale také po stránce psychické. Na to vše jsou pacientky dopředu upozorněny. Co je velmi důležité pro perfektní zvládnutí celé léčby je, aby se pacientky předem podrobně seznámily s léčebnými postupy a pozorně si prostudovaly všechny materiály. Člověk přece jen, když ví, do čeho jde, je klidnější a ví, co ho čeká, což zmírní jeho obavy. Vždy je pacientkám umožněno, aby se v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností obrátily na lékaře nebo sestry, kteří jim všechno ochotně a dopodrobna vysvětlí.

Malá statistika neplodnosti

K oplození dochází při spojení spermie s vajíčkem. Bez toho by nový lidský život nemohl začít. Jedná se o opravdu velký zázrak, na jehož konci se na svět narodí malý človíček. Všechny páry, které mají problémy s otěhotněním, si dobře uvědomují, že dítě není samozřejmost, ale je to zázrak, za který by dali cokoliv. Bohužel neustále přibývá těch, kteří nemohou z různých příčin počít přirozenou cestou vlastní dítě. Ze současných statistik vyplývá, že každý 6. pár má problémy s otěhotněním. Ve 35 % případů je příčina neplodnosti na straně ženy, ve 25 % případech je příčina neplodnosti na straně muže. Dále je nutné zmínit, že úspěšnost oplodnění metodou IVF může být až** 35 %,** ve špičkových centrech, kde ordinují opravdoví odborníci na vysoké úrovni a která jsou velmi kvalitně vybavená, však tato úspěšnost je i větší. Až 3% všech narozených dětí přichází na svět po umělém oplodnění. Na snížení neplodnosti se významně podílejí i okolní vlivy prostředí, které působí na mladého člověka, ale také samotný životní styl párů. Zejména bezproblémovému početí dítěte rozhodně nepřispívá kouření, požívání alkoholu, přejídání se nebo odkládání těhotenství na pozdější, pro mnoho lidí vhodnější, dobu. Neplodností trpí v naší populaci až 15% všech párů. Jednou z možností, jak těmto párům pomoci, je umělé oplodnění.

Léčba neplodnosti

Jaký je postup umělého oplodnění?

Jak jsme již napsali výše, neschopnost otěhotnět je v dnešní době dosti častou záležitostí. Pokud již pár vyzkoušel všechny známé zaručené rady, pokud se řídil pokyny ošetřujícího lékaře a přesto se mu otěhotnět nepodařilo, pokud již pár podstoupil nutná vyšetření k odhalení problému a ani tak se mu otěhotnět nepodařilo, možná je zde čas začít uvažovat o návštěvě zdravotnického zařízení asistované reprodukce a o umělém oplodnění. Umělé oplodnění předpokládá pečlivou diagnostiku a podrobnou konzultaci ošetřujících lékařů. Umělé oplodnění má smysl až tehdy, pokud jsou vyčerpány všechny možnosti k odstranění příčin neplodnosti. Důkladné a podrobné lékařské vyšetření u muže zahrnuje spermiogram. U ženy se zjišťuje průběh menstruačního cyklu pomocí hormonální stimulace.

Kdy lze očekávat po provedení IVF úspěch?

Naději na úspěch po umělém oplodnění mají ženy, které nedosáhly věku 45 let, dále ženy, jejichž alespoň jeden vaječník a děloha jsou plně funkční a také ty páry, kde ze spermiogramu muže jsou prokázány spermie, nebo je zjištěno, že jsou spermie alespoň ve varlatech tvořeny.

Naděje na úspěch versus rizika

Problém při umělém oplodnění může být ten, že ne u každého IVF cyklu je možné embryo skutečně přenést. Např. z důvodu, že není dostupné žádné zralé vajíčko, že spermie nemohou vajíčko oplodnit, nebo takové, že spermie sice vajíčko oplodní, ovšem toto se dále nevyvíjí. Ne každý cyklus probíhá stejně, proto je potřeba, aby byla žena někdy hodně trpělivá, protože léčba se může povést za delší dobu. Umělé oplodnění je spojeno také s jistými riziky. Léky, které slouží k podpoře vyzrávání vajíček, můžou vyvolat přehnanou stimulaci vaječníků, což může vést k silným bolestem v podbřišku, které se musí léčit. Tím, že dojde k přenosu dvou nebo tří embryí, se sice zvyšuje šance na otěhotnění, ale častokrát tak dochází k vícečetnému těhotenství, s čímž by měly páry podstupující umělé oplodnění počítat. Po umělém oplodnění se také častěji vyskytují mimoděložní těhotenství, brzké porodní bolesti, hrozící předčasný porod nebo vysoký krevní tlak a poruchy ledvin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23195 (zdravotnimagazin.cz#10367)


Přidat komentář