Zadržování vody v těle - edém

Běžné jsou edémy v těhotenství. Těžké edémy jsou velmi nebezpečné. Mohou být způsobeny ledvinovými, srdečními nebo jaterními obtížemi. V takových případech je návštěva lékaře nezbytná.

Příčina edému

Mírné otoky se objevují při zpomelení krevního oběhu, např. při dlouhém sezení nebo stání. Oběh může být také zpomalen nošením punčoch s příliš pevným okrajem. Otoky kotníků postihují i ženy trpící premenstruační tenzí. Běžné jsou edémy v těhotenství. Těžké edémy jsou velmi nebezpečné. Mohou být způsobeny ledvinovými, srdečními nebo jaterními obtížemi. V takových případech je návštěva lékaře nezbytná.

Léčba edému

Lékaři doporučují omezit množství soli v potravě, neboť sůl zadržování vody ve tkáních podporuje. Dále je na místě tělesný pohyb a někdy také snížení váhy. Lékař zřejmě provede rozbor moči, aby mohl vyloučit onemocnění ledvin a usoudí, zda bude nutné i vyšetření srdce, krevního tlaku a jaterních funkcí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22566 (zdravotnimagazin.cz#7380)


Přidat komentář