Dopňte potřebné látky vlasům

Pro odstranění problému je třeba zjistit příčinu vašich potíží a úkolem lékaře je tuto příčinu odhalit. Bude brát v úvahu způsob, jakým se stravujete, jak o své vlasy pečujete, ale i vaše menstruační cykly, případné těhotenství nebo přechod.

Růst vlasů

Rychlost růstu vlasů je přibližně jeden centimetr za měsíc. Růstová etapa vlasu trvá dva až šest let. Vlasy se vždy po dvou až třech měsících dostávají do klidové fáze, některé vypadnou a na jejich místě začnou růst nové. Předpokladem pro správný růst a vývoj vlasů je zastoupení všech potřebných látek v těle a absence látek škodlivých.

Pomocná ruka lékaře

Pro odstranění problému je třeba zjistit příčinu vašich potíží a úkolem lékaře je tuto příčinu odhalit. Bude brát v úvahu způsob, jakým se stravujete, jak o své vlasy pečujete, ale i vaše menstruační cykly, případné těhotenství nebo přechod. Lékař vám může také doporučit krevní vyšetření nebo biopsii, kdy je vám odebrán vzorek vlasů pro mikroskopické vyšetření.

Test vlasů

Biopsie je mikroskopické vyšetření vzorku tkáně, např. vlasů. Ze vzorku lze vyčíst stav těch látek v těle, které výrazně ovlivňují kvalitu vlasů. Chemické prvky jsou základními stavebními prvky našich těl. Poměry těchto látek (jedná se hlavně o vitamíny, minerály, proteiny, tuky a uhlovodany) jsou ukazateli rovnováhy v těle. Chemický rozbor vlasů proto dokáže odhalit stav celého lidského organismu. Analýza vlasů je považována za screeningový test, který může zjistit chybějící či přebytečné látky v těle a lze ji brát dokonce jako preventivní vyšetření před propuknutím nemoci.

Účinný ukazatel nedostatku látek ve vlasů

 1. Vlasy jsou na rozdíl od krve stabilním ukazatelem. Složení krve je závislé na stravě, denní době a mnoha dalších faktorech, kdežto složení vlasů zůstává stejné. Ve vlasech se usazují dokonce i toxické kovy, které rozbor krve neodhalí.
 2. Test vlasů dokáže stanovit i míru stresu a rychlost spalování (na základě rychlosti oxidace buněk), podle níž je možno sestavit dietní plán a vhodné potravinové doplňky.
 3. Anylýza dokáže odhalit nesnášenlivost některých látek, sklony k fyzickým i psychologickým nemocem.
 4. Pomocí analýzy vlasů lze sledovat pokrok při léčbě. Jakékoliv biochemické změny se projeví v dalším testu.
 5. Vlasová diagnostika nestuduje jen množstevní zastoupení jednotlivých prvků, ale i zastoupení poměrné. Například poměr zinku a mědi nás informuje o vztahu progesteronu a estrogenu. A jak je to s testosteronem?

Doporučení

Pomocí vlasové diagnostiky můžeme zjistit, jaký typ metabolismu vlastníme. Pokud se budeme řídit doporučeními, která diagnostika metabolického typu určuje, můžeme se dočkat zlepšení nebo i odstranění většiny zdravotních potíží. Úpravu výživy je však třeba podstoupit dlouhodobě.

 • Typy metabolismu
 1. Sacharidový typ vyžaduje prvky vegetariánské stravy
 2. Bílkovino-tukový typ musí omezit jednoduché cukry
 3. Smíšený typ vyžaduje rovnoměrné zastoupení všech složek potravy

Průběh testování

Vzorky se obvykle odebírají ze zadní části hlavy a stříhají se pokud možno co nejblíže pokožce. Vzorek se zastřihne na délku tří centimetrů a v laboratorním sáčku se posílá na analýzu.

Faktory vlasů

Používání běžné vlasové kosmetiky výsledky vlasové diagnostiky neovlivňují. Některým činnostem je ale přece jen třeba se vyhýbat. Například každodenní plavání v bazénu zvyšuje výskyt sodíku a mědi ve vlasové struktuře. Výsledky ovlivňují také barvy na vlasy obsahující olovo a šampóny s obsahem zinku. 48 hodin před vzorkováním by se vlasy měly umýt. Už hodinu po osprchování se hladina minerálů vyrovnává do původního stavu.

Obsah vlasů

 • uhlík, vodík, kyslík, dusík
 • železo, měď, zinek, jód
 • 20 různých druhů aminokyselin
 • proteiny
 • lipidy
 • voda

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21932 (zdravotnimagazin.cz#5720)


Přidat komentář