Kineziologie One Brain

Trápí vás nebo vaše dítě dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, koktání, zadrhávání se nebo jiné poruchy tohoto druhu? Pokud ano, máme pro vás tip na metodu One Brain, která se soustředí na odstraňování takovýchto poruch, ale i mnoha dalších.

Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je metoda, která umožňuje nalézt a odstranit emocionální bloky nebo stres, které jsou častou příčinou různých psychických potíží a psychosomatických onemocnění. Kineziologie slouží k navození rovnováhy na emocionální a mentální ale i tělesné úrovni. Díky tomu Kineziologie One Brain pomáhá dosáhnout rychlého zlepšení psychických a psychosomatických potíží. Kineziologie One Brain pracuje na základě poznatku, že příčinou problémů je nerovnováha v organismu. Podle metody kineziologie One Brain vzniká nerovnováha v organismu z důvodů emocionálního napětí, stresu, nepříjemných zážitků. Tato nerovnováha se následně projevuje vznikem dalších problémů, většinou psychického nebo psychosomatického rázu. Aby byly problémy odstraněny, je potřeba odstranit nerovnováhu.

Co je původcem psychických a psychosomatických problémů?

Podle metody kineziologie One Brain je k vyřešení většiny psychických a psychosomatických problémů potřeba nalézt blok v toku energie a tento blok odblokovat. Podle kineziologie One Brain bývá právě blok v toku energie příčinou psychických a psychosomatických problémů. Blokace energie bývá způsobena stresem – stres se někdy dokáže zapsat do paměti buněk, kde pak působí problémy, neboť energie kvůli němu nemůže volně proudit. Pokud je tento stresem způsobený blok odstraněn, mizí psychické a psychosomatické problémy. Podle kineziologie má řada problémů svůj původ v dětství, přesněji řečeno v bolesti, kterou jsme prožili na emoční úrovni v dětství. Taková nepříjemná emoce pak může působit problémy po celý zbytek života. Odblokováním nepříjemné emoce se docílí zmírnění nebo úplného odeznění problémů, které byly blokem způsobeny.

Kineziologie One Brain a lidský mozek

Lidský mozek je rozdělen na dvě části, na levou a pravou hemisféru. Obě hemisféry jsou samozřejmě navzájem propojeny, přesto pracují do jisté míry samostatně. Levé hemisféře bývají připisovány mozkové aktivity související s logickým myšlením, jako například čtení, psaní, schopnost počítat, být si vědom plynutí času, racionálně myslet atd. V kineziologii One Brain bývá levé hemisféře připisováno tzv. mužské myšlení, mužská logika. Pravá hemisféra je zodpovědná za projevy intuice, kreativity, smyslového i mimosmyslového vnímání - kineziologie One Brain spatřuje v pravé mozkové hemisféře tzv. ženské myšlení, ženskou stránku každého z nás. U některých jedinců bývají mozkové hemisféry obrácené, nejčastěji u leváků. Podle Kineziologie One Brain mohou být například takové problémy, jako je dyslexie, dysgrafie, problémy se souvislým bezchybným vyjadřováním a řada dalších způsobeny emočním blokem, který má za následek nesprávnou spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry.

Jak pracuje kineziologie One Brain?

Za vznikem základních metod kineziologie stojí americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který v 60. letech minulého století začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby u svých pacientů. Jeho koncept později rozpracoval Dr. John F. Thie, jehož práce byla dalšími badateli také dále rozvíjena a vylepšována. Postupem času ze základní metody kineziologie vznikla i metoda zvaná One Brain, což přeloženo do češtiny znamená „jeden mozek“ nebo možná lépe „jednotný mozek“. Název vznikl na základě poznatku, že při ideální spolupráci obou mozkových hemisfér mozek pracuje lépe, výkonněji a ve výrazně větší míře bezchybně. Při metodě kineziologie One Brain terapeut komunikuje s tělem a myslí člověka pomocí jednoduchého svalového testu. Pomocí svalového testu je možné uvolnit bloky v harmonické součinnosti pravé a levé mozkové hemisféry. Svalový test, jež je v metodě kineziologie One Brain využíván, pracuje s poznatkem, že negativní emoce svaly oslabují a naopak. Uvolnění emočního bloku probíhá zjednodušeně řečeno vyladěním svalů a poté zjišťováním konkrétního prioritního problému. Následuje uvolnění bloku – stresu na emoční úrovni. Díky tomu dochází ke zmírnění projevů problému, nebo ke jeho úplnému odstranění.

Kdy pomáhá kineziologie One Brain?

Kineziologie One Brain pomáhá při řadě potíží a poruch psychického a psychosomatického rázu. Kineziologie One brain se s úspěchem používá při léčbě mnoha potíží, které dokáže zmírnit nebo zcela odstranit. Jedná se především o tyto potíže a projevy:

  • Poruchy učení, chování a vyjadřování – dislexie, disgrafie, diskalkulie, hyperaktivita, koktání, zadrhávání atp.
  • Fobie, úzkost, strach, deprese
  • Závislosti – kouření, alkohol, narkotika
  • Bolesti žaludku a trávicí potíže nervového původu
  • Časté bolesti hlavy, migrény
  • Alergie, astma, oslabená imunita
  • Nespokojenost se svými vztahy
  • Dlouhodobá únava, potřeba zvýšení výkonnosti
  • Potřeba zvýšení sebeúcty, víry v sebe a své schopnosti; mít více rád sám sebe
  • Rozvíjení svého potenciálu, rozvíjení a realizace svých talentů

EFT – technika emoční svobody

Metoda EFT je stará několik desítek let. Jejím autorem je Gary Craig, který položil základy této metody. Gary Craig k vytvoření metody EFT použil metodu Rogera Callahana, kterou výrazně zjednodušil, díky čemuž ji otevřel široké veřejnosti. Zkratka EFT znamená Emotional freedom techniques, což se do češtiny překládá jako Techniky emoční svobody. EFT slouží k harmonizaci emočního stavu člověka, ale také k léčbě fyzických potíží. Metoda EFT se používá pro velmi široké spektrum potíží, například při léčbě strachů a fobií, úzkosti, stresu, deprese, alergií, kožních problémů, bolestí, nespavosti, nadváhy a obezity, pro léčbu závislostí, pro řešení problémů s partnerem, s kolegy v práci, atd.

Jak se používá EFT?

Při EFT se poťukává na meridiánové body známé například z čínské medicíny. Tyto body se využívají například při akupresuře nebo akupunktuře. Ovšem v EFT se používá pouze několik specifických bodů, díky čemuž se metodu může naučit používat sám na sobě prakticky každý. Při ťukání na body se zároveň se vyslovují určité formulace, které mají za úkol podpořit funkčnost metody, nebo přesněji řečeno nasměrovat její sílu tím správným směrem. Metoda EFT se řadí do kategorie energetické psychologie. Techniky emoční svobody – EFT – pracují s jemnohmotnou energií lidského těla, vycházejí z poznatků východních asijských kultur, které mají na poli energetického systému a energetických bodů člověka hluboké znalosti a zkušenosti. Tato metoda je nebolestivá a není ani nijak nepříjemná. Úspěšnost metody EFT bývá uváděna okolo 89 procent.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23174 (zdravotnimagazin.cz#10346)


Přidat komentář