Počátky kosmetiky

Modré oční stíny z mletého lazuritu, přitažlivější bledé tváře obsahující olovnatou bělobu, líčidlo z olovnaté bělobi, rtěnka z mletých samiček červů. Aneb co lidé neudělají pro krásu.

Touha po kráse už v Egyptě

Už před 5000 lety znaly starověké Egypťanky oční stíny. Používaly hustou pastu z malachitu, soli obsahující měď. Nelíčily se jen pro okrasu. Vrstva barvy na víčkách chránila zrak i před slunečními paprsky. Sama královna Kleopatra hojně používala modré oční stíny z mletého lazuritu. Obočí a řasy si černila mletým sulfidem olovnatým smíseným s ovčím tukem. Jako rtěnka jí sloužil červený okr. Henou si Egypťanky barvily ruce, spolu s dalšími přísady si jí potíraly nehty a Egypťané si henou barvili vlasy a vousy.

Smrt nebo krása

V Řecku se považovaly za přitažlivější bledé tváře, proto ženy užívaly pudrový krém obsahující kromě tuku, oleje a bílku také olovnatou bělobu. Její dlouhodobé používání působilo toxicky. Olovo pronikající kůží vedlo k nechutenství, dráždilo žaludek, vyvolávalo závratě, bolesti hlavy, někdy i ochrnutí končetin, ztrátu zraku nebo smrt. Přípravky z olova se líčil i císař Nero, avšak ten používal i pleťové masky z těsta a oslího mléka, které měly účinky olova neutralizovat.

Třpyt v očích

V pozdním středověku přivezli křižáci olovnatou bělobu do Evropy, kde se líčidlo i přes své škodlivé účinky používalo až do poloviny 18. století. Evropské ženy dlouho předtím vylepšovaly svůj vzhled jiným jedem - šťávou z jedovatého rulíku zlomocného. Kapaly si ji do očí. Štáva, které se říkalo beladona, rozšiřovala zornice a dávala očím lesk. Ve velké dávce však mohla vést i k oslepnutí.

Rtěnka - vysušené samičky červů

Evropanky používaly rtěnku, která se vyráběla mimo jiné ze vysušených samiček červce. Tento hmyz pochází z Karibiku a Mexika. Jako běžná příměs do rtěnek a jako přípravek k odstranění pih se v 17. století používal chlorid rtuťnatý. Této látky stačí jeden gram, aby mohla způsobit smrt. Pokud je absorbován kůží, zabíjí tkáně a nakonec ničí nervový systém.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22589 (zdravotnimagazin.cz#7412)


Přidat komentář