Alternativní léčení

Nemoc a pochroumané zdraví není nic příjemného a každý touží mít tuto část života hned odbytou. Proto lidé využívají alternativní způsob léčby čím dál častěji. Metody jsou většinou starodávné, ale až nyní jsou světoznámé.

Medicínské bádání probíhá dnes a denně po celém světě, tedy aspoň v tom civilizovaném. To s sebou nese nové objevy jak ty pozitivní, neboli objev nového léku a léčby doposud nevyléčitelné choroby, ale také ty poněkud negativní, a to objev choroby nové. Vývoj léků vede k jejich užívání a toto užívání mutuje buňky tak, že vznikají nové obranné mechanismy, laicky řečeno bacily, a tak je nutno vyvinout další ochranu, mezitím vznikne další choroba a pořád tak nějak dokola.

Není proto žádným divem, když lidé ztrácejí důvěru v běžné medicínské postupy. Lékař musí při léčbě pacienta vyslechnout, zaměřit se na jeho potíže a vyloučit možné nemoci. Poté bádá nad původcem nemoci, zkouší se léky, které by měly pomoci a to se opakuje.. Zdlouhavé vyšetřování a léčba některé jedince odradí, anebo přiměje si od svých starostí pomoci i trochu jiným léčebným způsobem, čímž je alternativní léčení

"Každá situace, když ji správně porozumíme, se stane příležitostí k léčení..."

Semináře pro osobní rozvoj:

*Numerologie I.-osobní kódy I. zaměřené na životní cestu, cykly a realizace s jejich kladnými i záporným vlivy.
*Numerologie II - osobní kódy se zaměřením na vztahy partnerské a Jméno, jak ovlivní náš život.
*Numerologie III. - vliv Dne a planet i dalších cyklů pro Roční předpověď.
*Tarot - Malá Arkána pro situace každodenního života, včetně zásad a druhů výkladů.
*K hlubšímu poznání a rozboru symbolů tarotu i meditací s kartami "Poznání" je určen devítidílný cyklus, vždy po třech týdnech.
*ŽIVLY jako přírodní síly se zaměřením na člověka a jeho činnost
*Kresba mandal z terapeutického hlediska
*Magické čtverce - osobní talismany
*Enneagram - devět typů osobností

,,Život je skládačka, kdy každá část zapadá do nějakého většího celku. Bez úsilí, trpělivosti a nadhledu nelze uskutečnit."

Úspěch či pokrok na životní cestě je daný minulostí, osobním cílem a možnostmi. Osud, který nám má v tom pomoci je z větší části daný a zároveň ovlivnitelný.

Prostředky a pomůcky pro zdraví a osobní rozvoj:

Člověk má o sobě zkreslené mínění a většinou si moc nevěří a je rád, když se může o něco opřít. K celkovému pohledu na sebe může velmi pomoci k uvědomění si svých hodnot, cíle a možností v čase teď i do budoucnosti,** Numerologický písemný rozbor**, ke kterému se můžeme vracet.

Například** životní číslo 5** je číslo člověka a jeho pěti smyslů s touhou po poznání a svobodě. To vyžaduje sebekázeň a soustředění, přesvědčení a odhodlání jít vytyčeným směrem, city ovládat rozumem, správně jednat.

K rozboru nebo zvlášť je výhodné nechat si nakreslit svoji osobní numerologickou mandalu podle souvztahů z data narození či jména. Působí na člověka jako léčivý obraz, pokud s ním rezonuje prostřednictvím čísel a barev.

Numerologická mandala posiluje toho, s kým je v souladu na základě jeho číselných kódů ve tvarech a barvách vidma a ty pak odráží jeho charakter a možnosti..
Ve středu živlová pečeť zastupuje prapodstatu člověka a dynamizuje sílu a chrání ho v prostoru, kde je umístěna.

Úspěšnost každé léčby závisí na rozhodnutí něco změnit a vyhledání vhodného způsobu nápravy. To může být dlouhodobá záležitost. Člověk se především učí ze svých zkušeností, přitom pro každého může být správné ve stejný čas něco jiného, záleží na jeho založení. Proto tolik různých cest a způsobů stravování...

Nejdůležitější je změnit návyky, které nás brzdí, změnit způsob myšlení a vnímání hodnot.

ŠIJO joga využívá filozofii a velmi účinné techniky, které působí na životnost i zdraví těla, nebo na vývoj. Výhodou je, že si to každý může sám řídit a
podporuje tím i ostatní směry a činnost.

Šicí jóga učí správné meditaci a koncentraci, postupně vyrovnává do středu všechny energie těla i mysli, což urychluje vývoj a dává lepší možnosti využití.

 

Společně s Tarotovými kartami "Poznání", které umožňují v řízené meditaci s každou kartou zažít jiný stav vědomí a vlastnosti, které má člověk v sobě rozvinuty dobře, většinou každý vycítí, co mu slouží ku prospěchu, nebo mu chybí a je potřeba opakovanou meditací a přemýšlením je rozvinout a využít tuto schopnost v praxi.

S Tarotovými kartami "Mysteria duše" se lze rychle dobít energií s motivem podle příslušné karty. Jsou to karty ódicko-aktivační, jejichž kmitáním nad čakrami v daném sledu rychle učešou - vyrovnají auru a zároveň zklidní a sjednotí mysl. Na léčení těla lze výrazně použít kartu č. 11 a na zlepšení charakteru kartu č. 10.

 

Mandaly Zdraví na jednotlivé orgány jsou velmi jednoduché a výhodné prostředky k úlevě od bolesti a pro zlepšení zdraví ve dne i v noci, kdy se uvolňují reflexi a tělo se nemůže bránit.

Používají se přiložením lícem do dlaně, nebo na příslušný orgán, pokud to je možné. Jsou vytvořeny na podle meridiánů a akubodů v souvztahu s léčením orgánů a ohraničením podle čaker:

1.čakra a příslušné orgány: kostrč, páteř
2.čakra s příslušnými orgány: nohy, střeva, ženské orgány, mužské orgány
3. čakra a orgány: žaludek, ledviny/močový měchýř, žlučník, játra, slinivka/slezina, krevní oběh
4.čakra a orgány: srdce, hruď/prsa, kůže
5. čakra a orgány: krk, ústa/zuby, ruce/paže
6.čakra a orgány: oči, nos, uši
7. čakra a orgány: hlava/mozek


Detoxikace

A na závěr to, co je často zmiňováno a mělo by být základem každé léčby a odstraňování obtíží – detoxikace. Nemoci lidí často vznikají kvůli zaneseným střevům a vůbec tělu. Pokud se tedy necítíme dobře, jsme často unavení, nevrlí a tak nějak podobně, vyzkoušejme detoxikaci pod dohledem zkušených odborníků. Určitě se budeme cítit líp s načerpáním nových sil a svěžesti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23066 (zdravotnimagazin.cz#10133)


Přidat komentář