Alzheimerova choroba - léčba a příčiny

Při Alzheimerově chorobě dochází k úbytku nervových buněk a v mozku nemocných vznikají bílkoviny, které jsou škodlivé. Dodnes nejsou přesné příčiny vzniku Alzheimerovy choroby známy. Existuje však několik faktorů, které riziko této nemoci zvyšují.

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku

způsobující snížení mozkové výkonnosti. Je spjata s věkem, což znamená, že se vyskytuje hlavně u starších lidí a s přibývajícím věkem se četnost této nemoci zvyšuje.

Výskyt Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba postihuje především lidi staršího věku, ale může se vyskytnout i u mladších osob. Ve skupině 65 – ti letých je postiženo 2 – 3% populace a každých pět let se toto číslo až zdvojnásobuje. Odhaduje se, že v dnešní době trpí Alzheimerovou chorobou 17 – 25 miliónů lidí na celém světě, z toho 50 – 70 tisíc v České republice.

Alzheimerova choroba - příčiny vzniku

Při Alzheimerově chorobě dochází k úbytku nervových buněk a v mozku nemocných vznikají bílkoviny, které jsou škodlivé. Tyto bílkoviny se ukládají uvnitř mozku nebo v okolí nervových buněk, čímž dochází k jejich poškození. Dále pak ubývá acetylcholin v mozkové tkáni, který mozek potřebuje k přenosu nervových vzruchů. Při nedostatku této látky si buňky nejsou schopny vyměňovat informace, což se projevuje zhoršováním paměti, rozvíjí se demence.

Alzheimerova choroba - faktory zvyšující riziko

 • Věk
 • Hormony
 • Dědičnost
 • Časté pády a údery
 • Lidé postiženi Downovým syndromem
 • Nízký stupeň dosaženého vzdělání
 • Příjem hliníku v potravě

Alzheimerova choroba - příznaky

Prvními příznaky Alzheimerovy choroby bývají zpravidla poruchy paměti, řeči, zhoršená orientace v prostoru a čase. Při rozvoji nemoci můžeme u člověka sledovat problémy, které mu nedovolí vykonávat běžné každodenní činnosti. Postižený není schopen číst, psát, počítat, objevují se poruchy chování, bludy a halucinace. Nemoc se postupně zhoršuje až člověk ztratí všechny schopnosti potřebné k soběstačnosti a je plně závislý na okolí.

Léčba Alzheimerovy choroby

Alzheimerovu chorobu nelze zcela vyléčit, ale včas zahájenou a vhodně zvolenou léčbou je možné oddálit propuknutí nemoci a zmírnit její příznaky. V současnosti existují léky, které zpomalují úbytek poznávacích funkcí a pomáhají zachovat schopnost zajistit si každodenní potřeby.

Léky:

 • Kognitiva – obnovují acetylcholin v mozku
 • Neuroleptika – zmírňují neklid a agresivitu
 • Hypnotika – zmírňují poruchy spánku
 • Antidepresiva – potlačují deprese
 • Anxiolytika – zmírňují úzkost

Jedinou doposud známou prevencí proti Alzheimerově chorobě je trénovaný a výkonný mozek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22646 (zdravotnimagazin.cz#7499)


Přidat komentář