Arteterapie

Komunikace a možnost vyjádření prožitků se stává v arteterapií nedílnou součástí celého projevu. Každý obraz, symbol, barva, tvar nese v sobě své sdělení, jen je zapotřebí zkusit to pojmenovat.

Léčba výtvarným uměním

Samotný pojem arteterapie zahrnuje v sobě léčbu výtvarným uměním. Arteterapie využívá umění a nejrůznější výtvarné techniky při individuální či skupinové práci s klienty. Navštivte některý z kreativních kurzů - více v článku.

Malování je každodenní součást

Pomocí výtvarného projevu může člověk poznat lépe sám sebe. Také dítě spontánně bere do rukou tužku proto, aby se nějakým způsobem vyrovnalo s vnějším světem, okolím, se sebou samým. Pro dítě je kresba přirozená a stává se téměř každodenní součástí. Postupem věku dochází k určitému svazování, bojíme se nedokonalého projevu. Arteterapie ale nepracuje se zručností a výtvarným nadáním, ale s fantazií a odvahou projevit se. Výtvarné projevování se může stát pro každého dobrodružstvím.

Kresba - možnost vyjádření prožitků

Komunikace a možnost vyjádření prožitků se stává v arteterapií nedílnou součástí celého projevu. Každý obraz, symbol, barva, tvar nese v sobě své sdělení, jen je zapotřebí zkusit to pojmenovat. To se může dít v celé terapeutické společnosti, kdy si mezi sebou navzájem popovídají všichni účastníci tvořivého procesu.

Druhy technik při arteterapie

Do výtvarných technik se zahrnuje především malování a kreslení, práce s koláží, s keramickou hlínou a jinými materiály.

Proces tvoření

Arteterapii svým způsobem nezajímá výsledek, ale především celý způsob a proces tvoření. Pro člověka má být potěšením a dobrodružstvím už jen to, že vezme do ruky štětec, keramickou hlínu, tužku. Pro terapeuta je všímání si celého tvořivého procesu velmi důležité, dává mu nahlédnout do světa svého klienta a umožňuje mu tak jeho světu lépe rozumět.

Léčba arteterapií

  • Léčebný potenciál je už v samotném procesu vytváření výtvarného díla.
  • Člověk se snaží řešit danou situaci tvořivě, se zapojením vlastní invence.
  • Získává novou zkušenost, rozšiřuje si způsob vyjadřování, řešení problémů, učí se komunikovat.
  • Klient pojmenovává své zkušenosti, vytváří si náhled na vlastní problémy, poznává sám sebe.
  • Léčebná je i zkušenost, kterou klient získává v terapeutickém vztahu či při práci s ostatními členy arteterapeutické skupiny.
  • Při arteterapii svým způsobem nejde ani tak o léčbu, protože tento způsob práce může vyzkoušet každý, kdo z jakéhokoliv důvodu touží po sebepoznávání a má k výtvarné tvorbě kladný vztah.

Léčebná metoda

Arteterapie jako léčebná metoda má ve světě již svou dlouholetou tradici, u nás jsme v jistém slova smyslu stále průkopníky. V rolích arteterapeutů působí absolventi široké škály oborů - speciální a výtvarní pedagogové, psychologové, lékaři, střední zdravotnický personál.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22067 (zdravotnimagazin.cz#6106)


Přidat komentář