Artróza

Artrózu způsobují různé faktory, ale mnohdy vzniká právě následkem přetěžování kloubů. Projevuje se poškozením chrupavky. Chrupavkové buňky nevytváří dostatečně kvalitní mezibuněčnou hmotu, proto dochází k omezení normální funkci kloubu.

Co je artróza?

Artróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející onemocnění kloubů, při kterém se především opotřebovává kloubní chrupavka. Artróza poškozuje funkci kloubů, omezuje pohyb a způsobuje bolest. Nejčastěji jsou poškozeny ty klouby, které jsou nejvíc namáhány – tedy kyčelní a kolenní klouby. Artróza se neprojevuje pouze ve stáří, ale je možné pozorovat degenerativní změny již u třicetiletých pacientů. S přibývajícím věkem pak četnost výskytu tohoto onemocnění stoupá. Ve věku nad 65 let je výskyt téměř u 70 % lidí. Chcete pomoci svým kloubům - pro více informací klikněte sem.

Jak vzniká?

Artrózu způsobují různé faktory, ale mnohdy vzniká právě následkem přetěžování kloubů. Projevuje se poškozením chrupavky. Chrupavkové buňky nevytváří dostatečně kvalitní mezibuněčnou hmotu, proto dochází k omezení normální funkci kloubu. Původně hladký povrch chrupavky se stane drsným, a tím klesá jeho schopnost snižovat tření při pohybu kloubu.

Její první příznaky

  • Zánik kloubní chrupavky probíhá nejprve bez zánětu, což má za následek, že vznik artrózy je delší dobu nepozorovatelný.
  • Bolesti začínají až v poměrně pokročilém stádiu nemoci, kdy vznikají záněty kloubního pouzdra a kloub zduří.
  • Bolesti se projevují zduřením kloubů, otokem, zarudnutím, výpotkem v kloubu.

Léčení artrózy

  • Pokud trpíte artrózou, nebo pociťujete první příznaky typické pro toto onemocnění, poraďte se se svým revmatologem nebo ortopedem.
  • Pokud dojde ke zjištění artrózy, lékař určí stupeň postižení, od kterého se dále bude odvíjet způsob léčby.
  • V prvních stadiích, pokud není kloubní plocha zcela zničena, je možné podávat preparáty, které chrupavku chrání a snižují stupeň dalšího opotřebení a umožňují její obnovení.
  • V případě, že opatření nepovedou ke zlepšení, přistupuje se k chirurgickému zákroku – dochází k transplantace chrupavky z nepoškozeného místa na místo poškozené, nebo k částečné či kompletní náhradě kloubu - endoprotéza - více naleznete zde.

Jak smírnit bolesti?

V případě artrózy je dobré držet svoji tělesnou hmotnost v rozumných mezích, svoje klouby nepřetěžovat nepřiměřeně velkou zátěží.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22133 (zdravotnimagazin.cz#6303)


Přidat komentář