Bělení zubů, rovnátka - Praha

Není nic lepšího, než když zářivý úsměv krášlí rovné a bílé zuby. Vylepšení estetiky obličeje zvyšuje atraktivitu člověka a má vliv na zvyšování jeho sebevědomí. Podívejme se jaké možnosti nabízí ortodoncie.

Mnoho lidí dá na první dojem a jeden z prvních pohledů na obličej je bezpochyby také pohled na zuby. Není nic krásnějšího, než mít krásně rovné a bílé zuby a samozřejmě zdravé dásně. Počátek péče o zuby začíná už v dětském věku, kdy učíme naše děti starat se o své zoubky a současně se snažíme o to, naučit naše nejmenší nebát se zubaře. Stále spousta lidí z něj má strach, ale přesto je třeba docházet na pravidelnou půlroční zubní prohlídku. Je velmi důležité nechat si pravidelně kontrolovat chrup, ale i tak vždy nedocílíme zdravého a zároveň bílého chrupu. Každý člověk touží nejen po dokonalém vzhledu, ale chce se také dobře cítit a právě k tomuto pocitu dokonalý chrup přispívá.

Krásné zdravé zuby

Zejména pro současnou ženu, která o sebe dbá a chce se líbit je v dnešní době samozřejmostí pravidelná péče o nejen o své tělo a pleť, ale také o svůj chrup. Lidé samozřejmě pravidelně navštěvují svého** stomatologa**, které přesně ví, co jejich chrup vyžaduje za péči. Ale existují situace, kdy stomatolog pacienta doporučí k dalšímu odborníkovi. Jedná se zejména o případy, kdy klient vyžaduje srovnání křivých zubů nebo jejich vybělení. V takovém případě pomůže ortodoncie.

Co je ortodoncie?

Ortodoncie je velmi specializovaný úsek zubního lékařství, který zahrnuje diagnostikování, prevenci a léčbu zubních či obličejových anomálií. Specializovaný stomatolog zde používá metody ortodoncie a dentofaciální ortopedie k posunu křivých zubů do jejich pravidelného postavení nebo uvedení čelistí do správných poloh. K tomuto účelu se musejí vyrobit, aplikovat a kontrolovat ortodontické aparáty a rovnátka. Ortodoncie tedy pomáhá pravidelnému vývoji, úpravě nepravidelností zubů a čelisti a odstranění morfologických (tvarových) i funkčních nedostatků chrupu.

Jak vznikají nepravidelnosti u růstu zubů?

Zubní deformace popisuje malokluze, což je termín popisující křivé, stěsnané nebo skloněné zuby. Většina malokluze je dědičná (většinou stěsnání zubů, mezerovitý chrup, více zubů anebo chybějící zuby), ale některá jsou získaná. Získané deformace mohou být důsledkem cucání palce v dětství, ústního dýchání (z důvodu neprůchodnosti dýchacích cest), ale také úrazů, předčasné ztráty zubů apod. Mnoho z těchto problémů ovlivňuje nejen uspořádání zubů, ale někdy i celkový vzhled obličeje, což má samozřejmě vliv na psychiku člověka.

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčba začíná vyšetřením a stanovením léčebného plánu a následuje odevzdání nebo nasazení snímacích nebo fixních rovnátek. V případě snímacích rovnátek je pacient po předání aparátu zván na kontrolu každý měsíc (až tři měsíce) podle nutnosti a průběhu léčby. V případě použití fixních rovnátek je pacient pozván za 4 až 6 týdnů na kontrolu a celková léčba trvá dva až tři roky.

Jaké druhy rovnátek existují?

V podstatě vám může stomatolog nabídnout dva druhy rovnátek a to snímací nebo fixní rovnátka. Ortodoncie se zabývá rovnáním zubů z jakýchkoliv příčin a také nabídka rovnátek je určena pro široké použití. Existují fixní rovnátka pro děti a dospělé, snímací a funkční rovnátka, sportovní chrániče chrupu, ale ortodoncie řeší i závažnější problémy, kdy provádí přípravu pacienta na chirurgickou korekci a zde jsou zapotřebí speciální korekční pomůcky a postupy. Stomatolog řeší také léčbu pacientů s rozštěpem, s poruchou čelistního kloubu apod. Po rovnání zubů nastává fáze retence, kdy pacient většinou dostává v den sejmutí fixního aparátu fixní retainer (většinou pro dolní čelist). K tomu účelu bude mít v horní čelisti snímací retainer – což je jednoduchá snímací deska, kterou bude muset nosit na noc pokud by hrozila recidiva.

Jaký je vhodný věk pro rovnání zubů?

Věk pro zahájení léčby rovnání zubů není omezen. Může se začínat dokonce u dočasného, tedy mléčného chrupu, ale samozřejmě také u stálého chrupu, avšak léčba je různá podle věkové kategorie pacienta. Léčbu je tedy možné zahájit u dětí s mléčným chrupem, se smíšeným chrupem i se stálým chrupem. Horní věková hranice neexistuje, ale důležitou podmínkou je, aby zuby byly kompletně sanované a z hlediska parodontologie stabilizované. O to by se měl postarat váš stomatolog, dříve než vás pošle na ortodoncii.

Neviditelná rovnátka

Neviditelná rovnátka nazývaná Incognito jsou moderní technologie rovnání zubů, která dokáže spolehlivě rovnat zuby a zároveň nezatěžuje pacienta z estetických důvodů. Je to metoda, která vyrobí jednotlivé zámky na míru pomocí moderní digitální technologie. Zámky rovnátek jsou ze zlata a jsou přiloženy na vnitřní stranu zubů. Výhoda spočívá v tom,  že jsou šetrné k tvorbě bílých demineralizovaných skvrn, které se často objevují u klasických rovnátek. Díky jedinečné laboratorní metodě probíhá rovnání přesně na míru pro pacienta. Neviditelná rovnátka incognito je jedinečná moderní volba pro náročného pacienta, která jej neomezuje.

Jsou fixní rovnátka bolestivá?

Po nalepení pevných rovnátek mohou být zuby citlivé asi týden, což by nemělo pacienta nijak zneklidnit. Je to naprosto přirozená reakce zubů, které takto odpovídají na tlak ze strany rovnátek, ale brzy by měly tyto pocity odeznít. Zuby si na to zvyknou a přesto, že po každé návštěvě pacient cítí tlak, nejedná se o bolest. První týden po nalepení budou zuby citlivé při kousání a pacient je nucen kousat opatrněji, pocit citlivosti brzy zmizí a pacient si na rovnátka rychle zvykne.

Bělení zubů

Část zubu, která je viditelná při úsměvu se nazývá zubní sklovina. Bezprostředně pod sklovinou je další část zubu, která se nazývá zubovina. Zubovina je za normálních okolností žlutá, ale její struktura je pórovitá a hmota nervu ji může v průběhu přibývajících let zabarvovat do žlutohněda. Barva zubu je tedy kombinací barev skloviny, která se může trvale zbarvit například vlivem stárnutí, kouření, pití červeného vína a níže ležící zubovinou, která tmavne během let z mnoha důvodů. Z tohoto důvodu nemůže pouhé čistění zubů ochránit zuby před pigmentováním. Existuje ale metoda bělení zubů s látkou karbamid peroxid. Tato látka se stala** klinicky ověřenou látkou**, která zuby prokazatelně bělí, aniž by je jakkoliv poškozovala. Látka prostupuje přirozeně do struktury zubu a odbarvuje pigmenty, které jsou v ní usazené. Důležité je, že zubní sklovina zůstává naprosto nepoškozena. Koncentrace látky karbamid peroxid se liší podle způsobu použití. Karbamid Peroxid je jediná klinicky ověřená látka, která zuby bělí, aniž by je mohla jakkoliv poškodit. Zubní lékaři využívají této látky již několik desítek let s největší možnou** spokojeností.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23111 (zdravotnimagazin.cz#10280)


Přidat komentář