Bez vody žádné fyziologické procesy

Život bez vody nelze si představit. Plodová voda obklopuje rostoucí tělo v prvních fázích jeho vývoje. Tělo novorozeného dítěte se skládá přibližně z 90% vody, tělo dospělého z 70% a tělo umírajícího člověka z 50% vody.

Člověk součást vody

 • Tělo novorozence tvoří až z 80% voda.
 • Tělo dospělého člověka tvoří voda z 50 – 60%.
 • Tělo seniora tvoří voda ze 45%.

Kde je vody nejvíce

 • Nejvíce vody se nachází v plících, mozku a svalech (až 80% jejich váhy).
 • V kůži a játrech je zhruba 70% vody jejich váhy.
 • Kosti obsahují 20% vody jejich váhy.

Procesy v lidském těle

 • Voda hraje velkou roli v řízení tělesné teploty.
 • Při chemických reakcích v těle vzniká asi čtvrt litru tzv. vnitřní vody.
 • Dospělý člověk denně přijme asi 2,5 litru vody.
 • Z krve do střev denně přechází až 9 litrů vody.
 • Mezi ledvinami a zbytkem těla se za den vymění 17 litrů vody.
 • Velká část vody v našem organismu je uzavřena v buňkách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22268 (zdravotnimagazin.cz#6707)


Přidat komentář