Biorezonance Kyjov a Břeclav

Jednadvacáté století je i dobou, která nabízí mnoho možností, jak se třeba i šetrně a neinvazivně zaobírat svým zdravím a tělem tak, aby se předcházelo nemocem, nebo se cíleně chorob zbavovalo.

Zdraví, to je to nejdůležitější, co člověk má. Stará pravda, která se často zmiňuje a stala se tak jistou formalitou. Jenže ono je zdraví opravdu to nejdůležitější a nejvíce jsou o tom přesvědčeni ti, co onemocněli vážnou nemocí. Zdraví si musíme vážit a dělat pro jeho stabilitu maximum.

Biorezonance

Naštěstí žijeme v jednadvacátém století, době, kdy existuje mnoho možností, jak provádět účelně očistu těla a to především i příjemným způsobem, které je cílený, účinný a šetrný k tělu. Mezi takové prostředky, lépe řečeno – metody, patří i biorezonance, metoda, která zkoumá buňky lidského těla a nachází nepravosti, které tam jsou, a jsou tak příčinou nemocí, vážných stavů, špatného hojení, ale i možných vzniků nemocí a tak dále.

Co je to biorezonance?

Biorezonance, ač to slovo zní možná trochu děsivě, je skutečně šetrná metoda, založená na principu, který tvrdí, že každá buňka v těle má svoji vlastní, nezaměnitelnou frekvenci, které vytváří elektromagnetické vlnění, jež se dá změřit a hodnoty naměřené se tak užijí v medicíně, při zbavování se potíží se zdravím. Biorezonance rozhodně není metodou invazivní, nevznikají při ní nějaké zvláštní potíže, bolesti, je dost šetrná nejen k lidskému organismu, ale i tělu jako takovému a celkově i klient, které se měření na biorezonanci podílí tak netrpí žádným nepříjemným stavem. Dá se klidně ležet, sedět a analýza lidských buněk mezitím probíhá.

Jak probíhá analýza?

Před první návštěvou je nutno vědět, že měření biorezonance probíhá asi dvě hodiny. Rezervujte si proto dostatek času na první návštěvu. Probíhá během toho nejen samotné měření pomocí metody biorezonance, ale i konzultace s klientem. Jde o běžný rozhovor, který tak snáze upřesní i to, na co se při biorezonanci zaměřit, důvody, proč klient zvolil metodu biorezonance a tak dále. Rozhodně se není čeho obávat, ale čím více má konzultant informací, tím snáze pak provede i další šetření, včetně potřebného měření přístrojem určený k biorezonanci.

Pro koho je biorezonance vhodná?

Biorezonance je metoda vhodná pro všechny osoby bez rozdílů věku i pohlaví, ale i přesto je nutné pamatovat na to, že jisté výjimky existují. Je to především nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem, pro těžké diabetiky, či jinak vážně nemocné pacienty, kde je předem nutností stav a možnosti měření biorezonance zkonzultovat se svých ošetřujícím lékařem. Dále by na analýzu pomocí biorezonance neměly docházet těhotné ženy.

Co vše lze zjistit pomocí biorezonance?

Zajímavé je, že biorezonance skutečně zjišťuje mnoho důvodů, proč vznikají potíže se zdravím, tím, že do detailů zjišťuje potíže, jako jsou příčiny vzniku alergií, či nesnášenlivost i běžných potravin. Mimo to i zjišťuje možnost alergických reakcí, alergeny, jako jsou hodně časté pyly, prachy, ale i zvířecí srsti a další běžné alergeny, které nás a naše tělo mohou potrápit.

Vitaminy a minerály

Častým problémem, které přispívá ke vzniku dalších problémů, jako je řada nemocí, je i běžný nedostatek vitamínů a minerálů v těle. Biorezonance odhalí i tuto skutečnost, tedy podíly těchto důležitých látek v těle a tak i jejich faktický nedostatek, který je právě příčinou potíží, které lidi se zdravím mohou mít. Často opravdu stačí zjistit tyto informace, na kterých se následně staví i zlepšování fyzických potíží těla, které jsou přímé a vedou ke zlepšení celkového stavu těla.

Viry, baterie, plísně

Biorezonance odhalí i přítomnost virů, bakterií i plísní v těle, které opět mohou být příčinou mnoha trápení, jež se na první pohled nepodaří odhalit a příčiny se mohou zdát i podivné. Je důležité tuto informaci mít a s ní pracovat pro celkové zdraví těla, neboť díky tomu je pak možno včas předejít vážným potížím se zdravím. Metoda biorezonance také odhaluje přítomnost parazitů, což je obecně pro zdraví hodně důležité. Zbavit se takových nevítaných návštěvníků v těle tak může odstranit řadu potíží, které člověka provází.

Kovy, toxiny

Často slýcháme, že přítomnost těžkých kovů v těle, a pak zvláště toxinů není vítaná, je dost omezující pro zdraví lidského jedince a může dost často způsobovat potíže, jaké způsobují třeba i vážná onemocnění, či člověka omezují celkově v běžném životě. Těžké kovy a toxiny do našeho těla prostě nepatří. Biorezonance může určit jejich hladinu a tak předem poskytnout informaci o tom, jak se proti problémům bránit, co činit a jaké jsou možnosti se takových problémů zbavit. Biorezonance jako šetrná metoda jednadvacátého století je tak možností, jak zatočit s řadou svých potíží.

Stav těla

Nejen přítomnost alergenů, nesnášenlivost látek, nebo právě přítomnost plísní, toxinů, nebo jiných nežádoucích obyvatelů lidského těla lze pomocí šetrné metody biorezonance zjistit. Také je možno určit, jaké jiné potíže právě zkoumané tělo má a co jej tak může provázet za potíže. Jednoduše řečeno – jak se zbavovat potíží a také jak předcházet mnoha strastem a bolestem vlastního těla. To je skvělá informace, která je jistě užitečná a pro mnoho lidí tak důležitá. Zkrátka ještě před tím, než nepříjemná nemoc propukne se tak může stát, že se právě potíže odhalí a tak předejde vážným komplikacím. A to je přece skvělé, ne?

Pro kuřáky, kteří se chtějí odnaučit kouřit

Také se vám stalo, že jste jako vášniví kuřáci se svým zlozvykem chtěli skoncovat, ale vůle je slabší, než touha si zapálit další cigaretu? Pak je možnost i biorezonancí tento problém řešit. Metoda, která má několik možností využití totiž dokáže i postupně jakoby tělo zbavovat nejen toxinů, ale i jiných látek, tělo detoxikovat a především pomalu i odnaučit kouřit, jakoby vyvolávat nesnášenlivost cigaret, tabáku – dá-li se to tak označit. Nejen, že se vaše tělo zbaví jedovatých látek, očistí se, ale také závislost na nikotinu bude ta tam.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32251 (ck#597)


Přidat komentář