Častým problémem je bolest hlavy

Existuje mnoho typů bolesti hlavy. Mezinárodní společnost International Headache Society - IHS, používá klasifikační systém, který bolesti hlavy rozděluje do dvanácti hlavních skupin.

Zdravotní problémy - bolest hlavy

Bolesti hlavy jsou v dnešní době velice častým zdravotním problémem. V minulosti se léčily mnoha různými způsoby, které nám dnes mohou připadat zastaralé. Dnes klasická medicína používá obvykle tišící léky. Bolesti hlavy mohou postihnout téměř kohokoli, kdykoli a mohou mít různé doby trvání a intenzitu. Devět z deseti žen a sedm z deseti mužů trpí bolestmi hlavy pravidelně.

## Fakta onemocnění

Existuje mnoho typů bolesti hlavy. Mezinárodní společnost International Headache Society - IHS, používá klasifikační systém, který bolesti hlavy rozděluje do dvanácti hlavních skupin (s 59 podskupinami). Tento klasifikační systém se v současné době používá v moderních klinických studiích a umožňuje standardizaci. Lidé jsou ohroženi bolestí hlavy v době stresu, nemoci - například nachlazení nebo chřipky, anebo když jsou deprimovaní. Pokud se bolest hlavy objevuje pravidelně, doporučuje se vést si deník se záznamy o těchto bolestech hlavy.

## Rizikové faktory

Je pravda, že určité typy osobnosti a určité typy zaměstnání (velmi činorodá osobnost, náročné zaměstnání, práce s počítačem, špatné držení těla apod.) Ze zkušenosti zdravotníků je známo, že bolesti hlavy se obvykle objevují jako reakce na úzkost, stres nebo emoční napětí v osobním životě. Často samotná skutečnost, že nás bolí hlava, u nás vyvolá podezření, že to může být příznak nějaké závažné nemoci, což může bolest hlavy ještě zhoršit.

## Léčba

Bolesti hlavy lze naštěstí většinou velmi snadno léčit. K dispozici je řada volně prodejných léčivých přípravků i doplňkových způsobů léčby. Často je možné rozpoznat známky přicházející bolesti hlavy tak, že se pacienti mohou věnovat relaxaci nebo jinak zabránit rozvoji bolesti hlavy.

 

Nejběžnějším lékem jsou preparáty obsahující paracetamolum (panadol, paralen atd.).

## Léčení pomocí bylin

sporýš, kopřiva, řebříček, zeměžluč

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21842 (zdravotnimagazin.cz#5561)


Přidat komentář