Cholesterol - druhy cholesterolu

Cholesterol je spojován s mnoha nebezpečnými chorobami. Mnoho lidí však neví, že cholesterol je přirozenou součástí buněk lidského těla a je pro život nezbytností.Cholesterol najdeme v buněčných membránách všech tkání.

Co je cholesterol

Cholesterol najdeme v buněčných membránách všech tkání, největší množství je v mozku, játrech, ledvinách a míše. Účastní se například výstavby buněčných membrán, hraje důležitou roli v boji proti rakovině - ovlivňuje imunitní systém, obaluje nervová vlákna, vzniká z něj žluč.

Cholesterol je také důležitým prekurzorem

pro syntézu vitaminu D, pohlavních hormonů a různých steroidních hormonů.

Lidé si často myslí, že všechen cholesterol přijmeme potravou. Opak je pravdou, většina cholesterolu vzniká v buňkách a buněčných tkáních. Denní produkce je asi 1 gram, z toho kolem 20-25% zajišťují játra. Ze stravy přijmeme zhruba poloviční dávku.

Dobrý a špatný cholesterol

Označení "cholesterol" pochází z řeckého chole (žluč) a stereos (tuhý), protože byl nejdříve objeven v tuhé formě. Cholesterol je ve vodě skoro nerozpustný, a proto nemůže cestovat v krevním řečišti. V organismu se cholesterol vyskytuje ve formě lipoproteinů.

Lipoproteiny

  • Lipoproteiny jsou komplexy molekul cholesterolu, skládají se z triglyceridů, fosfolipidů a bílkovin.
  • Lipoproteiny jsou ve vodě rozpustné a díky nim je cholesterol dopravován na místa určení.

Podle hustoty se cholesterol rozděluje do 3 hlavních skupin:

  • VLDL (very low density lipoprotein - velmi nízká hustota)
  • LDL (low density lipoprotein - nízká hustota) - LDL je "špatný cholesterol", protože přivádí cholesterol do buněk a cévních stěn. LDL cholesterol je znám jako příčina srdečních, mozkových a oběhových onemocnění. V organismu zdravého člověka jsou molekuly LDL poměrně velké a v malém množství.
  • HDL (high density lipoprotein - vysoká hustota) - HDL je také lidově označován jako "dobrý" nebo "hodný" cholesterol, protože odvádí cholesterol do jater - ta ho rozkládají a vylučují z těla. HDL nás chrání před usazováním cholesterolu.

Triacylglyceroly

Triacylglyceroly jsou estery glycerolu a mastných kyselin, které tvoří až 95 % lipidů v plazmě a v zásobních tkání.

Udržování hladiny cholesterolu

Vysoká hladina nemusí znamenat vysoké riziko LDL a HDL je nutné udržovat v určitém poměru. Nejde tedy zdaleka jen o to snažit se snižovat celkovou hladinu cholesterolu a stejně tak nemusí být celková hodnota cholesterolu vypovídající. Celková hladina může být nízká, jenže poměr HDL:LDL není správný.

Rozdělení zvýšené koncentrace cholesterolu v krvi

  • Hypercholesterolémie (vysoké koncentrace cholesterolu v krvi)
  • Smíšené hyperlipidémie (vysoké koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů)
  • Hypertriglyceridémie (vysoké koncentrace triacylglycerolů v krvi)

Hlavní příčiny vysokých koncentrací cholesterolu

Příčiny vysokých koncentrací lipidů v krevním séru musíme hledat jak v zevním prostředí (nezdravá strava a nedostatek pohybu, špatný životní styl), ale také v genetických faktorech (tzv. primární familiární příčiny). Vliv mají i ostatní onemocnění jako diabetes mellitus, snížená funkce štítné žlázy, vysoké hladiny homocysteinu, ledvinové selhání. Pozor bychom si měli dávat i v souvislosti s léky, ty mohou také koncentrace zvyšovat např. gestageny, diuretika, betablokátory nebo kortikoidy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22655 (zdravotnimagazin.cz#7514)


Přidat komentář