Co je Alexandrova metoda?

Při aplikaci Alexandrovy metody se nepoužívá žádná přístrojová technika ani energetické nebo okultní metody. Váš učitel vás (nejlépe individuálně) naučí správné chůzi, držení těla a další optimální tělesné koordinaci bez nepatřičných svalových reakcí.

Nepotřebujete žádné léky, ani elektroniku

Základem této disciplíny je uvedení svalů lidského těla do přirozené harmonie. Pomáhá při široké paletě neurologických a muskuloskeletárních problémů. Jsou to především: bolesti krku, zad, chronické bolesti, artritida, nekoordinované dýchání, migrény, skolióza, osteoporóza, revma, chronická únava. Určité výsledky jsou také u Parkinsonovy choroby, sklerózy multiplex a po mozkové mrtvice. Protože technika vyžaduje aktivní účast pacienta, není možné testovat placebo efekt obvyklými vědeckými postupy. Mnoho lidí však potvrzuje nevyvratitelné pozitivní výsledky. Alexandrova metoda pochází přibližně z roku 1900, kdy ji formuloval australský herec F.M. Alexander, který díky nápravě držení těla zlepšil svou kvalitu hlasu.

## Průběh léčení

Při aplikaci Alexandrovy metody se nepoužívá žádná přístrojová technika ani energetické nebo okultní metody. Váš učitel vás (nejlépe individuálně) naučí správné chůzi, držení těla a další optimální tělesné koordinaci bez nepatřičných svalových reakcí. Základem je návrat k přirozeným pohybům a postavení těla. Cvičení není příliš fyzicky namáhavé.

Strávený čas s léčením

Vyučovací hodina trvá přibližně 45 minut.

Za jak dlouho bude schopni se naučit této technice?

Přibližně 30 hodin.

Kdo se ji může ůčastnit?

Alexandrova metoda je obecně považována za bezpečnou pro každého.

Jsou nějaké vedlejší účinky?

Nejsou.

Jak mohu vybrat správného člověka?

Dle světových trendů by měl učitel Alexandrovy metody absolvovat 1600 hodin výuky v průběhu minimálně tří let u všeobecně uznávané školy nebo učitele.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21864 (zdravotnimagazin.cz#5585)


Přidat komentář