Co je bioenergetika

Bioenergetika vychází z učení Alexandra Lowena, který v roce 1956 založil Institut bioenergetické analýzy. Vymyslel základní cvičení a postoje, které bylo postaveno na práci s dechem a svalovým napětím.

Bioenergetika - historie a výzkum

Bioenergetika vychází z učení Alexandra Lowena, který v roce 1956 založil Institut bioenergetické analýzy. Vymyslel základní cvičení a postoje, které bylo postaveno na práci s dechem a svalovým napětím.

Bioenergetika studuje lidskou osobnost z hlediska energetických procesů těla. Vychází z předpokladu, že energie vzniká působením těla a mysli, vytváří pohyby, které probouzejí emoce a vedou k myšlenkám.

Člověk, který má dostatek energie, se pohybuje harmonicky, lehce, uvolněně a klidně. Vyzařuje životaschopností a radostí. Naopak člověk, který má energie málo, působí napjatým dojmem, bývá netrpělivý a hyperaktivní.

Bioenergetika je metoda jejímž úkolem je zvyšování hladiny energie člověka a jejího volného proudění v těle. Cílem bioenergetiky je zbavit člověka od traumatických zážitků z minulosti, které se projevují jako dlouhotrvající napětí v těle. Toto napětí se vyskytuje ve svalstvu krku, ramen, hrudníku, zad, břicha, pánve.

Při cvičení může člověk pociťovat vibrace, pulzování, tepání, mravenčení v hrudníku, břiše nebo končetinách. Objevují se vzpomínky na minulost, vynořují se obrazy a fantazie. Tyto pocity jsou reakcí na uvolňování duševní a tělesné energie.

Bioenergetická cvičení je možno kombinovat s různými sporty. Některá cvičení se mohou provádět kdykoliv během dne.

Bioenergetika napomáhá člověku vidět se v realitě. Učí ho, jak pomocí práce s tělem může pozitivně ovlivnit a změnit kvalitu svého života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22537 (zdravotnimagazin.cz#7319)


Přidat komentář