Co je postraumatická stresová porucha

Postraumatická stresová porucha se projevuje úzkostnými vzpomínkami na traumatickou událost, a to i při každodenních událostech, které postiženému připomínají okolnosti traumatu (např. svíčky a zápalky po zážitcích z požáru).

Postraumatická stresová porucha

Termín posttraumatická stresová porucha je používán pro úzkostnou poruchu, která se může objevit po emočně těžké, stresující události. Takovou traumatickou událostí jsou např. válečné události, výbuch bomby, přírodní katastrofy, přepadení, znásilnění, autohavárie apod.

První příznaky postraumatické stresové poruchy

Postraumatická stresová porucha se projevuje úzkostnými vzpomínkami na traumatickou událost, a to i při každodenních událostech, které postiženému připomínají okolnosti traumatu (např. svíčky a zápalky po zážitcích z požáru). Dotyčný se proto postupně začne celé řadě běžných činností vyhýbat. Bývá podrážděný, stále ostražitý, napjatý ve strachu, aby se mu traumatizující událost nestala znovu. To vede k nesoustředěnosti, lekavosti, hádavosti, nespavosti, ztrátě pozitivních emocí. Typické jsou i pocity viny, poruchy paměti. Spolu s neustále se vnucujícími vzpomínkami na příslušnou událost se postiženému vybavují i živé prožitky.

Léčení této poruchy

Podobně jako u jiných depresivních poruch se k léčbě používají antidepresiva. Užívání léků však není zárukou vyléčení poruchy. Součástí léčby by měla být intenzivní psychoterapie a podpora rodiny, přátel a blízkých.

Rodinná pomocná ruka

Pokud může postižený o svých zážitcích bezprostředně po nepříjemné události s někým mluvit, posttraumatická stresová porucha se nemusí rozvinout. Do rozhovoru však dotyčného nenuťte, potřebu svěřit se musí cítit sám. Můžete je ale povzbudit a dát mu najevo, že vás to nebude obtěžovat. Hovor o náročných zážitcích uvolňuje zadržované emoce a pomáhá dotyčnému dříve se s nepříjemnou zkušeností vyrovnat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22455 (zdravotnimagazin.cz#7126)


Přidat komentář