Co je potřeba znát ke změně zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu můžete měnit jednou ročně, a to nejpozději do konce čtvrtletí (první čtvrtletí končí poslední den v březnu, druhé poslední den v červnu, třetí poslední den v září a čtvrté poslední den v roce).

Změna nového zákona

Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění nám dává právo na bezplatnou zdravotní péči. Současně nám ale ukládá povinnost se zdravotně pojistit u některé z našich devíti zdravotních pojišťoven. Za děti, studenty a důchodce hradí zdravotní pojištění stát.

Ze zdravotního pojištění se hradí tyto zdravotní úkony:

 • léčebná ambulantní a ústavní péče
 • pohotovostní a záchranná služba
 • preventivní péče
 • péče v době rekonvalescence
 • odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a manipulace s nimi
 • poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky
 • lázeňská péče
 • závodní preventivní péče
 • doprava nemocných a náhrada cestovních nákladů
 • doprava žijícího či zemřelého dárce do místa odběru (u živých dárců také náhrada cestovních nákladů)
 • doprava odebraných tkání a orgánů
 • posudková činnost
 • prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva, včetně dopravy

Nadstandardní služby zdravotních pojišťoven

Výše uvedené služby zdravotní pojišťovny hradit musí. Pro zvýšení konkurenceschopnosti ale pojišťovny nabízejí spoustu výhod nad rámec těchto služeb. Od 1. ledna roku 2007 však bohužel ministr Rath zakázal nabízet příspěvky, které nemají preventivní charakter. Klienti tak přicházejí o příspěvky na antikoncepci, brýlové obroučky, příspěvek na plavání apod.

Způsob změny pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu můžete měnit jednou ročně, a to nejpozději do konce čtvrtletí (první čtvrtletí končí poslední den v březnu, druhé poslední den v červnu, třetí poslední den v září a čtvrté poslední den v roce). Změnu pojišťovny musíte do 8 dní oznámit zaměstnavateli. U staré pojišťovny se odhlašovat nemusíte, to za vás udělá pojišťovna nová. Staré však musíte vrátit průkaz pojištěnce.

Nutné papíry pro změnu

Ke změně pojišťovny potřebujete občanský průkaz, IČO zaměstnavatele, vyplněnou přihlášku pojištěnce a evidenční list. V případě, že jste osobou samostatně výdělečně činnou, přineste kopii živnostenského listu a potvrzení stávající zdravotní pojišťovny o výši záloh na pojistné.

Jak správně vybrat pojišťovnu

Vybírejte si pojišťovnu podle oblasti, ve které působí, ne všechny totiž mají působnost celostátní. Dále si zjistěte, zda lékaři, kteří se o vás starají, mají s vaší budoucí pojišťovnou smlouvu. A nakonec vybírejte podle toho, co sami nejvíce potřebujete. Pokud například chodíte na očkování (např. prevence proti klíšťové encefalitidě), zjistěte, která pojišťovna na tuto službu přispívá nejvíc.

 

 • Výhodné zdravotní pojištění pro děti, těhotné a seniory

  Pojišťovny největší pozornost věnují dětem, těhotným ženám a seniorům. Pokud patříte mezi některou z těchto skupin, bude se vám určitě vybírat dobře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21777 (zdravotnimagazin.cz#5403)


Přidat komentář